BLOG

January 20, 2021

It-samarbejde har styrket danske CLIMAID’s arbejde med fejlsøgning i deres IoT-løsninger

En IoT-løsning består typisk af flere forskellige hardware- og softwareløsninger, der er leveret af flere virksomheder. Kombinationen af forskellige kompetencer, der er enten it-tekniske eller domænespecifikke, kan gøre det potentielt svært at spotte fejl og uregelmæssigheder – også kaldet anomalier – i et IoT-setup.
September 22, 2020

The role-based IoT ecosystem model

The role-based IoT ecosystem model maps what roles are essential for developing, operating and adopting IoT
September 14, 2020

IoT explained

The Internet-of-things (IoT) as a concept can be difficult to understand but it basically comes down to things making data available on the internet.
August 31, 2020

We got the technology – now we need the right matches!

Many of the informants, we talked to for our whitepaper, mentioned that it is a problem that the IoT ecosystem is very fragmented. This makes it very difficult for clients who want to build and implement an IoT system to get started and to navigate in the field.
July 20, 2020

Availability as driver for the IoT: Platforms

IoT platforms enables rapid deployment of new IoT solutions including analytics, device management and cybersecurity
July 6, 2020

Avoid constraints – choose your IoT partners wisely from the start

Many of the informants, we talked to for our whitepaper, mentioned that it is a problem that the IoT ecosystem is very fragmented. This makes it very difficult for clients who want to build and implement an IoT system to get started and to navigate in the field.
July 6, 2020

When something bad, makes something good even better!

The IoT and wireless club had a great 2019. We had 299 attendees with an average rating of 8,4 out of 10 in satisfaction. Due to corona we have organized 3 virtual meetings with an even better rating. Something good has become better.
June 26, 2020

IoT-driven Business Design and Digitisation

Alexandra Instituttet og IT-Universitetet har i samarbejde med en række virksomheder hjulpet haveforeningen HF Sundbyvester med at bygge deres eget LoRaWAN-netværk og IoT-vandmålerprojekt.
June 2, 2020

Byg dit eget LoRaWAN netværk og IoT-vandmålerprojekt

Alexandra Instituttet og IT-Universitetet har i samarbejde med en række virksomheder hjulpet haveforeningen HF Sundbyvester med at bygge deres eget LoRaWAN-netværk og IoT-vandmålerprojekt.
May 29, 2020

IoT is getting operational

The title for the day was IoT big data and scalability for the IoT and wireless club meeting in May, but in reality it ended up being an aha moment - IoT is getting operational.
May 14, 2020

Blog and knowledge area is live

Nordic IoT Centre has launched a new knowledge area on our website, where we have collected all the inspirational resources in one place. The area has three sections: Blog, Cases and publications, where you can be inspired of all the innovation related to IoT in the nordic region.
May 6, 2020

Vær med til at præge de kommende aktiviteter for Nordic IoT centre

Som en del af de danske GTS-institutter arbejder FORCE Technology og Alexandra instituttet for at udvikle og formidle avanceret teknologisk viden, som stilles til rådighed for dansk erhvervsliv.
May 6, 2020

IoT og wireless klubben var online og en success

I sidste uge havde vi det første virtuelle møde i IoT og Wireless klubben. Da erfaringsudvæksling på tværs normalt er en stor del af møderne var det med en vis nervøsitet at vi kastede os ud i et 6 timer langt webmøde - men det lykkedes.
May 6, 2020

Availability as driver for the IoT: Standards

An essential component in creating new technical solutions is standards – This also goes for the IoT.
May 5, 2020

Availability as driver for the IoT: IoT architecture

Not many years ago, when a new IoT concept was to be created and the system should be constructed, the designers had to start from scratch or base it on previous experiences.