FormĂĽl og baggrund

Formålet med Årets IoT-pris er at sætte fokus på et centralt område i den digitale udvikling af vores samfund og virksomheder: evnen til at skabe eller omforme fysiske objekter til digitale enheder. IoT-løsninger er en af grundstenene i den digitale transformation og dermed grundlaget for at øge velfærden, bæredygtigheden og livskvaliteten i samfund og virksomheder til glæde for os alle.

I 2024 bestĂĽr dommerkomitĂŠen af:

• Camilla Føns Mortensen, IoT Community Lead, Nordic IoT Centre
• Camilla Ley Valentin, Branchedirektør i DI Digital
• Peter Møller, Senior Innovation Manager, DigitalLead
• Søren Nørgaard Madsen, Chefkonsulent, Digitalisering og Teknologi, KL
• Mirko Presser, Lektor ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus Universitet
• Laurids Hovgaard, Journalist på Ingeniøren med speciale i digitale teknologier.

Årets IoT-pris kåres i regi af Nordic IoT Centre, som drives af de to GTS-virksomheder FORCE Technology og Alexandra Instituttet i samarbejde med aktører og partnere fra det digitale innovationslandskab i Danmark.

 

 • 24. april 2024Åbning for ansøgninger

  Årets IoT-pris 2024 introduceres
 • 4. august 2024Frist for indstilling af løsninger

  Sidste chance for upload af ansøgninger
 • 18. august 2024Scoring af indstillede løsninger afsluttet

  Dommerkomiteen har scoret alle løsninger
 • Ultimo august / primo septemberNominering af finalekandidaterne

  Kandidaterne prÌsenterer deres løsninger
 • 25. september 2024KĂĽring af vinder

  Vinderen kĂĽres pĂĽ Digitaliseringsmessen24

Formelle krav og vurderingskriterier

Herunder beskrives de formelle krav, hvis I ønsker at ansøge om at blive Årets IoT-pris.

1Hvilke IoT-løsninger kan indstilles til prisen?
For at en løsning kan indstilles til prisen, gÌlder følgende:

– Løsningen skal enten være udviklet i Danmark eller taget i anvendelse i Danmark

– Løsningen må ikke tidligere have været blandt de 3 nominerede kandidater til ”Årets IoT-pris”

2Tekniske krav til IoT-løsningen
For at komme i betragtning til Årets IoT-pris, skal den tekniske løsning opfylde en række krav. For det første skal løsningen reelt være en IoT-løsning, hvilket vil sige at den som minimum skal opfylde følgende krav:

– Indeholde en sensor- og elektronikdel, der enten opsamler data og/eller bruges til at styre løsningen med.

– Indeholde en software og/eller databehandlingsdel, der interagerer med sensor- og elektronikdelen

Hvis man er tvivl om, hvorvidt ens IoT-løsning opfylder ovenstüende krav, sü kan man kontakte sekretariatet for en forudgüende vurdering.
3Hvem kan indstille kandidater til Årets IoT-pris?
En IoT-løsning vil typisk have en ejer, dvs. en virksomhed, der har drevet og finansieret udviklingen af IoT-løsningen – ligesom der vil være en række kunder/brugere af løsningen. For at udvikle løsningen har ejeren gjort brug af ofte flere forskellige IoT-leverandører i IoT-økosystemet.

Alle 3 parter – ejeren, brugerne og leverandørerne – kan indstille en IoT-løsning som kandidat til Årets IoT-pris. Det forventes dog, at såvel brugere som leverandører bliver enige med ejeren om at indstille løsningen som kandidat.

4Hvilke kriterier bedømmes IoT-løsningerne efter? 
Løsningerne bedømmes efter den effekt, som de har skabt – for brugerne og/eller ejeren. Disse overordnede typer af værdi vægter højt: 

– Øget bæredygtighed 

– Øget produktivitet/omsætning

– Bedre velfærd/livskvalitet

– Skaleringsmuligheder og løsningens potentiale

Den øgede bÌredygtighed kan antage mange former: mindre udledning, mindre spild og affald, mindre rüstofforbrug, mere genbrug, øget cirkularitet, mere miljøvenligt, mere klimavenligt, osv. Denne gevinst kan büde vÌre for ejeren selv, for brugerne, det omkringliggende samfund eller flere af disse.

Den økonomiske forbedring kan ogsü komme mange steder fra: øget produktivitet, mere udnyttelsesgrad, mere effektivitet, omkostningsbesparelser, øget produktomsÌtning, nye indtÌgtskilder som f.eks. service, mv. Den økonomiske forbedring kan büde komme ejeren og kunden/brugerne til gode.

Den bedre livskvalitet har fokus på de personer, der berøres af IoT-løsning – enten internt hos ejeren, blandt brugerne eller i samfundet som sådan. Her kan være tale om: øget tryghed, bedre service, mindre støj, bedre luft- eller vandkvalitet, øget brugssikkerhed, nemmere og bedre brug, tidsbesparelser mv.

En IoT-løsning vil naturligvis ogsü kunne levere vÌrdi indenfor alle omrüder. 

Det er vigtigt, at indstillingen i sü høj grad som muligt forsøger at kvantificere den skabte vÌrdi. Det kan vÌre i økonomiske termer, i samfundsmÌssige termer, i berørte personer, e.l. 

Dommerkomiteen vil naturligvis stü overfor en vanskelig opgave, nür den skal sammenligne pü tvÌrs af de 4 typer af vÌrdi. Der er derfor udarbejdet et bedømmelsessystem, hvor vÌrdiskabelsen pü tvÌrs af de tre typer kan sammenlignes. Men der vil naturligvis altid vÌre en grad af kvalitativ vurdering i dommerkomiteens arbejde. Derfor er det ogsü en bred og meget kompetent dommerkomite, der skal bedømme de indstillede løsninger.

Deadline for ansøgning 4. august 2024

Kontakt

Der er etableret et sekretariat, der har ansvaret for indholdet i og afviklingen af Årets IoT-pris. Hvis man har spørgsmål eller ønsker yderligere information om Årets IoT-pris, kan man kontakte Lennart O. Larsen, FORCE Technology

Du kan kontakte sekretariatet med ethvert spørgsmül eller informationsbehov. Sekretariatet vil sørge for, at du für svar fra rette vedkommende afhÌngig af din henvendelse.  

Lennart Oleg Larsen

Head of Sales, FORCE Technology

E-mail: lol@forcetechnology.com

Tlf: +45 42 62 78 57