• Medio april 2024Åbning for ansøgninger

  Årets IoT-pris 2024 introduceres.
 • 4. august 2024Frist for indstilling af løsninger

  Sidste chance for at uploade ansøgninger
 • 18. august 2024Scoring af indstillede løsninger afsluttet

  Dommerkomiteen har scoret alle løsninger ift. evalueringskriterierne og fundet de tre finalekandidater
 • Ultimo august / primo septemberOnline prĂŚsentation af finalekandidaternes løsninger

  Dommerkomiteen prÌsenteres for de tre kandidater og vÌlger efterfølgende den endelige vinder
 • 25. september 2024KĂĽring af vinder

  Vinderen af Årets IoT-pris 2024 kåres på Digitaliseringsmessen24 i Odense Congress Center
 

Herunder beskrives de formelle krav, hvis I ønsker at ansøge om at blive Årets IoT-pris.

1Hvilke IoT-løsninger kan indstilles til prisen?
For at en løsning kan indstilles til prisen, gÌlder følgende:

– Løsningen skal enten være udviklet i Danmark eller taget i anvendelse i Danmark

– Løsningen må ikke tidligere have været blandt de 3 nominerede kandidater til ”Årets IoT-pris”

2Tekniske krav til IoT-løsningen
For at komme i betragtning til Årets IoT-pris, skal den tekniske løsning opfylde en række krav. For det første skal løsningen reelt være en IoT-løsning, hvilket vil sige at den som minimum skal opfylde følgende krav:

– Indeholde en sensor- og elektronikdel, der enten opsamler data og/eller bruges til at styre løsningen med.

– Indeholde en software og/eller databehandlingsdel, der interagerer med sensor- og elektronikdelen

– Delenes interaktion baserer sig på IP-baseret kommunikationsteknologi. Dvs. de netværksopkoblede komponenter identificerer sig overfor hinanden med en IP-adresse.

Hvis man er tvivl om, hvorvidt ens IoT-løsning opfylder ovenstüende krav, sü kan man kontakte sekretariatet for en forudgüende vurdering.
3Hvem kan indstille kandidater til Årets IoT-pris?
En IoT-løsning vil typisk have en ejer, dvs. en virksomhed, der har drevet og finansieret udviklingen af IoT-løsningen – ligesom der vil være en række kunder/brugere af løsningen. For at udvikle løsningen har ejeren gjort brug af ofte flere forskellige IoT-leverandører i IoT-økosystemet.

Alle 3 parter – ejeren, brugerne og leverandørerne – kan indstille en IoT-løsning som kandidat til Årets IoT-pris. Det forventes dog, at såvel brugere som leverandører bliver enige med ejeren om at indstille løsningen som kandidat.

4Hvilke kriterier bedømmes IoT-løsningerne efter? 
Løsningerne bedømmes efter den effekt, som de har skabt – for brugerne og/eller ejeren. Disse overordnede typer af værdi vægter højt: 

– Øget bæredygtighed 

– Øget produktivitet/omsætning

– Bedre velfærd/livskvalitet

– Skaleringsmuligheder og løsningens potentiale

Den øgede bÌredygtighed kan antage mange former: mindre udledning, mindre spild og affald, mindre rüstofforbrug, mere genbrug, øget cirkularitet, mere miljøvenligt, mere klimavenligt, osv. Denne gevinst kan büde vÌre for ejeren selv, for brugerne, det omkringliggende samfund eller flere af disse.

Den økonomiske forbedring kan ogsü komme mange steder fra: øget produktivitet, mere udnyttelsesgrad, mere effektivitet, omkostningsbesparelser, øget produktomsÌtning, nye indtÌgtskilder som f.eks. service, mv. Den økonomiske forbedring kan büde komme ejeren og kunden/brugerne til gode.

Den bedre livskvalitet har fokus på de personer, der berøres af IoT-løsning – enten internt hos ejeren, blandt brugerne eller i samfundet som sådan. Her kan være tale om: øget tryghed, bedre service, mindre støj, bedre luft- eller vandkvalitet, øget brugssikkerhed, nemmere og bedre brug, tidsbesparelser mv.

En IoT-løsning vil naturligvis ogsü kunne levere vÌrdi indenfor alle omrüder. 

Det er vigtigt, at indstillingen i sü høj grad som muligt forsøger at kvantificere den skabte vÌrdi. Det kan vÌre i økonomiske termer, i samfundsmÌssige termer, i berørte personer, e.l. 

Dommerkomiteen vil naturligvis stü overfor en vanskelig opgave, nür den skal sammenligne pü tvÌrs af de 4 typer af vÌrdi. Der er derfor udarbejdet et bedømmelsessystem, hvor vÌrdiskabelsen pü tvÌrs af de tre typer kan sammenlignes. Men der vil naturligvis altid vÌre en grad af kvalitativ vurdering i dommerkomiteens arbejde. Derfor er det ogsü en bred og meget kompetent dommerkomite, der skal bedømme de indstillede løsninger.

Du kan forberede din ansøgning pü 2 müder:

1) Du kan downloade et tomt ansøgningsskema i Word-format ved at klikke på linket ‘Download ansøgningsskema’ nedenfor og udfylde det offline. Når du har udfyldt skemaet klikker du på linket ‘Send ansøgning’ og vedhæfter det udfyldte skema på den side der åbner.

2) Alternativt kan du klikke på linket ‘Send ansøgning’ og udfylde ansøgningsformularen online. Når du har udfyldt formularen, trykker du på knappen ‘Send’. Det er ikke muligt at gemme en kladde undervejs.

Udfyld ansøgningsskemaet omhyggeligt. Jo bedre løsningen er beskrevet, jo bedre muligheder har dommerkomiteen for at bedømme den, og jo større chancer har I for at ende blandt de nominerede.

Det er vigtigt, at besvarelserne er tilstrÌkkeligt detaljerede til, at dommerkomiteen kan vurdere løsningen, men samtidigt ogsü vigtigt at I holder jer indenfor de angivne tekstomfang.