Partner spotlight: IoT til Smart City

Årets IoT-løsning 2021
September 30, 2021
Partner spotlight: IoT til forsikrings- og finansydelser
December 2, 2021

Hos Nordic IoT centre er vidensdeling en af vores kerneværdier. Derfor har vi partnere fordelt over hele IoT-økosystemet.


I denne blogpost vil vi sætte 3 cases i spotlight som har til fælles at de udnytter IoT teknologi i forbindelse med Smart City løsninger. Vi har udvalgt 3 cases fra vores partnere. Den først case er fra Micro Technic, der har udviklet en jordskredsvarsler. Den anden er fra IoT Sensors, der har hjulpet flere danske kommuner med waste management. Til sidst præsenteres en løsning fra Sweco, i samarbejde med HedeDanmark, der hjælper kommuner og forsyninger med at sikre optimal pleje af de kommunale grønne områder.

Micro Technic: Jordskredsvarsling
Naturkatastrofer kan i værste fald koste menneskeliv. I de norske fjelde skal målestationer advare mod flodbølger og laviner. Når tonstunge klippestykker bryder løs, og styrter i fjorden, kan de kaste flodbølger ind over udsatte bygder. Derfor har Micro Technic hjulpet med at udviklet en IoT-enhed til varslingssystemet, som er i stand til at opsamle de mange data. Desuden er elektronikken udviklet sådan, så den kan holde til de ekstremer, det norske klima byder på. Med dette system kan befolkningen blive advaret i tide og menneskeliv kan reddes.
Læs mere om deres løsning her.
IoT sensors: Wastecontrol
Tømning af skraldespande kan gøres smart! IoT Sensors har udviklet ”WasteControl” sensoren, som kan sende data om affaldscontaineres status og på den måde sørge for at der ikke tømmes containere medmindre der er behov for det. Afhængig af affaldstype medfører brug af ”WasteControl” sensorer en reduktion i antallet af tømninger på mellem 53 og 77%. Eksempelvis tømmes én maxi container udelukkende nu i gennemsnit 1 gang om måneden i de kommuner der har indført ”WasteControl”, hvor den tidligere blev tømt fast 1 gang om ugen. Dette giver afledte effekter som f.eks. reduktion i antal af kørte kilometer, mindre tung trafik, forbedret miljø og en markant reduktion af omkostningerne til affaldsindsamling.
Læs mere om deres løsning her
Sweco og HedeDanmark: Pleje af Grønne Områder
Hedebølger, tørke, dage med kraftig regn og skybrud. Det er svært at forudsige det danske vejr, og med udsigt til store klimaforandringer nu og i fremtiden, bliver det kun sværere at gennemskue, hvordan det danske vejr arter sig. Dette er en udfordring i kommunernes planlægning af drift og vedligeholdelse af grønne områder. Sweco og HedeDanmark har sammen udviklet en løsning, der vha. en sensor, der sender data om jordfugtighedsforholdene til kommunernes driftsenhed, er det muligt at holde øje med behovet for at vande eller omvendt – risikoen for oversvømmelse. Man kan dermed undgå at køre ud til træer, der ikke har brug for vand, eller få viden om, at der er behov for en ekstra tur til et bestemt træ.
Læs mere om deres løsning her

Disse cases er dog blot et udpluk. Find flere inspirerende cases i vores casesamling .