En vejledning i IoT og sensorer til bæredygtige tiltag

En vejledning i IoT og sensorer til bæredygtige tiltag

Formålet med denne guide er at vise hvordan IoT kan anvendes i forbindelse med bæredygtighedscertificering for bygninger i drift (DGNB Drift).

DGNB Drift er en certificeringsordning,der fokuserer på at identificere og implementere CO2-reducerende tiltag i bygningssektoren.

IoT kan, i forbindelse med DGNB Drift-certificering, bidrage til energieffektivisering ved blandt andet at dokumentere hvilke effekter tiltag har.

Målgruppen for guiden er bl.a. bygningsejere, bygningsanvendere, og bygningsforvaltere, der ønsker at bidrage til den grønne omstilling og implementere tiltag der er mere bæredygtige i forhold til bygningsdrift.

Guiden er udarbejdet for We Build Denmark i forbindelse med et projekt, finansieret af midler fra Uddannelses-og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Guiden er udarbejdet i forbindelse med et projekt, finansieret af We Build Denmark. Dele af materialet er baseret på "En vejledning i IoT, sensorer ogdata - For optimering af indeklima ibygninger" hvor Teknologisk Institut bidrog, især til afsnittet om "placering af sensorer".

Viden og erfaringer med arbejdet og udbyttet af DGNB Drift er indhentet af FORCE Technology i samarbejde med Rådet for Bæredygtigt Byggeri (tidligere Green Building Council Denmark), Aguardio, DEAS, Frandsen& Søndergaard, IoT Fabrikken, Lagerberg Rådgivning, Openframe,Rambøll, Schneider Electric og Trifork.

DGNB