En vejledning i IoT, sensorer og data

En vejledning i IoT, sensorer og data

Denne vejledning er udarbejdet i marts 2023 af FORCE Technology Digital i samarbejde med Teknologisk Institut for We Build Denmark og KL,finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet
samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Vejledningen skal hjælpe private og offentlige bygningsansvarlige, indkøbsansvarlige og rådgivere med at stille de rigtige krav til indkøb af indeklimasensorer og de nødvendige data til drift og optimering.

Vejledningen kan bruges til indkøb af og viden omkring indendørssensorer. Det vil sige, at den fokuserer på sensorer, som sidder i lokaler og ikke i eksempelvis ventilationsskakter. Bagerst i vejledningen findes en ordliste med forklaringer samt relevante og nyttige links.

KL