Aalborg Universitet

3 Danmark
May 27, 2019
University of Southern Denmark
May 1, 2019

IoT kommer til at accelerere den teknologiske udvikling i fremtiden – det gælder både i større industrielle sammenhænge, men også for de helt nære ting, vi omgiver os med


Telefoner, tablets, TV, ure, køleskab og støvsuger. Alle er ting fra dagligdagen, der enten allerede er eller meget snart vil være forbundet til internettet. Men også energistyring, fjernaflæsning af varmemålere og overvågning demente kan bruge internettet til enten at mindske forbruget af ressourcer eller til at yde en bedre service.

På Aalborg Universitet forsker vi både i de IoT-teknologier til selvkørende biler, der skal køre med en usvigelig præcision og i dem, der kræves, når en varmemåler skal aflæses på distancen. Samtidig stiger kravene til det mobile netværk støt i takt med den avancerede, teknologiske udvikling, som griber længere og længere ind i vores hverdag. Især i tætbefolkede byområder og i landområder, hvor der er meget langt mellem masterne, er der flere udfordringer på vej. Der bliver i fremtiden brug for endnu bedre antenner og så bliver der ligeledes brug for, at den kommunikation der foregår på netværket er usvigelig pålidelig.

Dette er nogle af de omrĂĄder AAU forsker i og i beskrivelserne nedenfor er det uddybet yderligere hvad de forskellige omrĂĄder indbefatter.