Adserballe & Knudsen

Moisture monitoring solution for prefabricated wooden modules
July 7, 2021
Smart sensor system for a frictionless working environment
May 26, 2021


Forbedring af fugthåndtering med sensorløsning
Monitorering af fugtforhold i CLT byggeri for sikring af fugt strategi fra entreprenørens side. Entreprenøren Adserballe & Knudsen er i et samarbejde med bygherren Boligselskabet Sjælland i færd med et byggeprojekt der fokuserer på bæredygtigt byggeri. Projektet skal udføres med CLT-elementer for at mindske CO2 forbruget, et projekt bliver opført lidt ad gangen for at lære fra det tidligere og forbedre processen til næste byggeri og lære at bygge i træ.

Woodsense er med I projektet for at sikre CLT-elementerne ikke overskrider kritiske fugtniveauer og at udførelsen er gjort korrekt. Ved brug af Woodsense sensor løsning sikrer Adserballe & Knudsen forøget forståelse af fugt i træbyggerier samt en højere kvalitetssikring af fugt dokumentation ved overdragelsen af bygningen til bygherren.