Albertslund kommune

CW Obel Ejendomme A/S
October 28, 2021
A Smart City’s cloud-based command center
September 28, 2021


Dynamisk Affaldsindsamling
Albertslund Kommune har sammen med en række partnere testet hvordan de ved hjælp af 250 sensorer (90% af brandet ”WasteControl”) kan løfte kvalitet og effektivisering af indsamlingen af affald på tværs af kommunens offentlige institutioner.

Med WasteControl sensorer monteret i de kommunale institutioners affaldscontainere (primært 2 og 4-hjulede minicontainere) har Albertslund Kommune, Ressourceindsamling A/S og DOLL Living Lab sikret dynamisk affaldsindsamling på samtlige af de kommunale adresser.

WasteControl sensorerne er placeret på undersiden af hvert containerlåg og har målt fyldnings-graden i den enkelte container. Teknologien har reduceret Albertslund kommunes tømninger af affaldscontainere med 70% samt afværget overfyldte beholdere med 50%.

Ressourceindsamling A/S – som står for den fysiske indsamling af affald – har i testperioden løst opgaven mere fleksibelt til samme eller færre driftsomkostninger. ”Førhen har vi jo bare kørt som perler på en snor. Med sensorer som fortæller, hvor meget affald, der er i containerne, undgår vi at tømme beholdere, som kun er kvarte eller halvt fyldte. Vores dieselbiler sviner dermed ikke mere end højst nødvendigt, og vi generer borgerne mindst muligt” Kim Wagner, Direktør i Ressourceindsamling A/S.