Bedre overvågning af belastningerne i el-distributionsnettet

Enableing of smart metering platforms on global scale
May 27, 2024
Cibicom leverer landsdækkende fleksibelt LoRaWan netværk
March 20, 2024

Hjælp den grønne omstilling på vej, med bedre overvågning af belastningerne i el-distributionsnettet

Udfordringen
Implementeringen af den grønne omstilling øger i disse år presset på el-distributionsnettet – installationen af solceller, varmepumper, elbiler og batterier direkte på forbrugernes installation, udfordre belastningerne i distributionsnettet.

Løsningen
M2M Nordic leverer routere, der kobles sammen med en RTUerne (Remote Terminal Unit) og leverer data direkte til SCADA-systemet eller til en server til brug for analyser. Det giver mulighed for at reagerer proaktivt i forhold til at minimerer afbrydelser, uhensigtsmæssige overbelastninger og compliance i forhold til f.eks. ikke leveret energi (ILE) jf. Bekendtgørelsen om indtægtsrammer for elnetselskaberne – Link til Green Power Denmark – bekendtgørelsen.