CW Obel Ejendomme A/S

Københavns Ejendomme og Indkøb
October 28, 2021
Albertslund kommune
October 28, 2021


Behovsbaseret tømning af affald.
CW Obel Ejendomme er en af Danmarks store ejendomsselskaber der ejer, administrerer og udvikler bolig- og erhvervsejendomme. CW Obel Ejendomme havde flere udfordringer med at der enten blev tømt tomme/halvtomme containere eller at containerne ikke blev tømt - og derfor blev overfyldte, til gene for lejerne.

CW Obel Ejendomme valgte som én af de første virksomheder i Danmark at benytte sig af dynamisk affaldsindsamling. Virksomheden valgte at ændre affaldsindsamlingssystem således, at der ikke skulle tømmes affald efter en fast frekvens, men når behovet var der (behovsbase-ret tømning).

CW Obel Ejendomme installerede ”WasteControl” sensorer i 2018 og har siden haft markante besparelser både i forhold til reduktion i antallet af tømninger og dertilhørende økonomiske besparelser. WasteControl sensorerne måler fyldningsgraden i den enkelte container og sender data til en central database. Når containerne opnår en fastsat fyldningsgrad (f.eks. 70%) sen-des der besked til indsamleren om, at de respektive containere skal tømmes.

”Det er det bedste vi har gjort i lang tid, vi har en meget bedre udnyttelse af vores kapacitet og vi har nu igennem 3-4 år haft en rigtig god besparelse på at bruge WasteControl sensorer” udtaler driftsleder Bo Andreasen, CW Obel Ejendomme A/S