Danfoss DEVIweb™

THE ELGAS PROJECT
June 8, 2022
Trifork Smart Building
March 16, 2022


I 2017 lavede Trifork og Danfoss DEVIsmart™ App'en, som gjorde det nemt for brugere af DEVIreg™ Smart Termostater at styre op optimere varmen i deres private hjem. I 2019, udviklede vi DEVIweb™ målrettet enterprise kunder.
Danfoss' enterprise kunder med mange rum, så som hoteller eller plejehjem, oplevede en udfordring med at det krævede meget manuelt arbejde at slukke for den elektriske guldvarme i de perioder et rum ikke blev benyttet. Med DEVIweb™ har Trifork og Danfoss udviklet et system hvor det er muligt fra et centralt system at administrere mange termostater, og derved spare energi for rum der ikke benyttes.

Blandt nøgle funktionaliteter i løsningen kan nævnes: fjerner kedelige og manuelle processer, centrals styring af varme i store bygninger med mange rum, sikker cloud baseret løsning samt muligheden for at kontrollere on/off devices ud over termostaterne.

Løsningen er lavet som et web-baseret system der tilllader brugeren af opsætte og kontrollere termostater. Styring af termostater kan ske for enkelte termostater eller pre-definerede grupper.

Til kommunikation med termostaterne benyttes SecureDeviceGrid, en connectivity platform som er udviklet af Trifork og Danfoss i fællesskab og som har omkring 200.000 forbundne devices, fordelt på DEVIreg™ og andre Danfoss produkter.
Skip to toolbar