Datadrevne Energi Eksperter

Optical vegetable grading
May 12, 2021
Rudersdal Kommune
April 27, 2021


Vitani, SDU og AURA rådgivning udvikler i fællesskab en løsning til dette i EUDP projektet Data-driven Energy Experts, og sammen med Salling Group og Skanderborg Kommune, afprøves verdensledende forskning på repræsentative bygninger.
Fremtidens massive data-tsunami kan enten blive en udfordring for bygningsejeres evne til at skabe betydelige energibesparelser i bygningsmassen, eller være en accelerator.

Baseret på hundredevis af IoT projekter, forudser Vitani at de små sensorer kan blive en hjælpende hånd for de mange ansvarlige for bæredygtig drift og optimal udnyttelse af bygninger. For at blive en hjælp og ikke en klods om benet, kræver det en række forudsætninger:
• Nem navigering i de mange data – dvs. en ”ontologi” og berigede data
• Deling af sensordata på tværs af faggrænser – så den samme sensor kan anvendes til rengøringsplanlægning, energioptimering, sikring af bygningen og prædiktiv indeklimastyring
• Opsamling af alle sensordata i en samlet digital twin model der kan bruges til at benchmarke sine egne bygninger imod tusindvis af andre

Projektet implementerer over 10000 IoT-sensorer i 20 repræsentative bygninger. Nogle af bygningerne får mange sensorer, og andre bygninger får kun meget få sensorer. Data opsamles via Omega IoT Server og lagres i både Omega EMS og Omega Nsight. Disse platforme understøtter bygningsejernes ønsker om bedre gennemsigtighed i bygningernes allerede nu, men giver dem også en række værktøjer i fremtiden, hvor kunstig intelligens hjælper med at finde de mest optimale energispareprojekter, dårlig drift og fejl i bygningernes tekniske anlæg.Rudersdal Kommune er blandt de mest ambitiøse danske kommuner indenfor datadrevet energistyring. Siden 2017 har man anvendt Omega EMS til analyse og deling af IoT data til indeklima, energistyring og bedre datadrevet indsigt.
Her anvendes over 40 forskellige typer af sensorer på tværs af Sigfox, NBIoT, LoRaWAN og wifi/LAN. Der arbejdes ud fra en udviklingsmetode der accelerer værdiskabelsen af projekterne via hurtig prototyping.

De nyeste cases er:

Visualisering af indeklima - fra LoRaWAN sensorer via Philips Hue: Indeklimasensorer med høj nøjagtighed måler temperatur, fugtighed, CO2, lysniveau m.v. og sender data trådløst via kunden eget LoRaWAN netværk. Data streames ikke kun til Omega EMS for yderligere analyse, men også via Apilio til IFTTT, som styrer Philips Hue lamperne. Formålet er at få afprøvet nogle konkrete ideer ved at bruge consumer løsninger ovenpå driftsdata til at afprøve ideer.

Indikering og notifikation af bassintæpper: Når bassintæpper ikke er trukket over et svømmebassin, sker der en betydelig fordampning og varmetab fra vandet til omgivelserne. For at holde øje med effekten af bassintæppers effekt på energiforbruget, samt for at kunne forudsige energispild, monitoreres bassintæppet via en afstandsmåler koblet på kundens LoRaWAN netværk. Data overføres til Omega EMS, som sammenstiller bassintæppets status med energiforbruget i svømmehallen. Er bassintæppet ikke korrekt lagt ud, sendes en SMS/mail alarm og der registreres en afvigelse i kundens energiledelsessystem.

Skip to toolbar