Energistyrelsen

Gate21
April 27, 2021
Nextelium
March 23, 2021

 

Databaserede energiscreeninger

Energistyrelsen i Danmark administrerer en pulje, der skal fremme udvikling og etablering af energieffektive og intelligente bygninger. Puljen er en del af en politisk aftale fra 2015. Ét af de projekter, som er blevet tildelt støtte, er eSnap der er blevet til i et innovativt partnerskab mellem private og offentlige virksomheder.

Projektet udvikler en nyskabende datadrevet løsning til at forbedre kvaliteten af energiscreeninger, herunder forbrug og optimeringsmuligheder og den efterfølgende energieffektive drift af bygninger. Det gøres ved at kombinere nye teknologiske muligheder, som IoT-sensorer med kunstig intelligens. Den kunstige intelligens bygger på, at energiforbruget simuleres i bygninger i kombination med viden om bygningsfysik samt modeller på de enkelte installationer.

Energiscreeningen gøres databaseret og modeldreven, og bliver derved baseret på faktiske målinger/registreringer foretaget på en omkostningseffektiv måde, der vurderes til at kunne halvere prisen for en energiscreening. Samtidig sikres den energieffektive drift af bygningen ved, at der i forbindelse med energiscreeningen placeres sensorer strategisk i bygningen. Ved at kombinere sensorernes data med kunstig intelligens, fanges de løbende afvigelser i bygningens energiforbrug.