Forbruger IoT

Produkt IoT
September 25, 2018
The intelligent rat trap
September 25, 2018

BLE <> LAN+GSM <> Internet
For kunde har vi udviklet et omkostningseffektivt POS-betalingssystem bestående af en base-enhed, MMI-terminal og BT/BLE Front End. Hvert POS-betalingssystem er forbun-det med Cloud serveren.

Serveren behandler betalingstransaktioner og kommunikerer mellem mobilklient, Web POS-terminal og back-end server.

Handlende, der accepterer betalingstransaktioner med dette system, får hurtige, pålideli-ge og sikre transaktioner. Transaktionerne behandles inden for få sekunder, hvilket re-ducerer den samlede transaktionstid sammenlignet med andre løsninger, der er tilgæn-gelige på markedet. Løsningen er sikker og kan ikke kompromitteres.

LPWAN <> Internet
Parkeringspladser, der er tildelet en bestemt person, står ofte tomme, på trods af at andre kan bruge dem.

Vi har udviklet et system, hvor virksomheden får fuldt udnyttet parkering med rimelige regler, der er åbne for alle ansatte af organisationen, og hvor de, der har mest brug for plads, altid finder en.