Fredericia Kommune – Climaid Recommend

Real-time data
September 30, 2022
SSG – Climaid Mould
August 23, 2022

CLIMAID Recommend er en tidsbegrænset kortlægning og analyse af indeklimaet i en bygning, med det formål at finde måder hvorpå at indeklimaet og energiforbruget kan optimeres.

Vi bruger IoT sensorer til at måle indeklimaet, CLIMAID App til at måle brugernes oplevelse af indeklimaet, vejrdata fra DMI og vores registrerings app til at kortlægge de tekniske installationer. Efter 30 dages måling udarbejdes en rapport med præsentation af den indsamlede data og anbefalinger til hvor og hvordan dette kan forbedres. 

CLIMAID Recommend bruges de steder hvor man ønsker at kunne tage databaseret beslutninger f.eks. i forbindelse med en renovering, beslutning om nye ventilationsforhold eller medarbejderklager over indeklimaet. 

 

Fredericia Kommune fandt besparelse på 66% med CLIMAID Recommend.

CLIMAID gennemført en undersøgelse af indeklimaet og medarbejdernes tilfredshed. Vi fandt et godt indeklima og tilfredsmedarbejdere, men også et udsugningsanlæg der kørte unødvendigt meget.

CLIMAID Recommend viste at udsugningsanlægget kørte på 100% af kapacitet når børnehaven var lukket, og ud fra CO2 målingerne kunne vi se at hvis anlægget blev slukket ud for arbejdstiden ville de opnå en besparelse på 66%.