Gate21

Kolding kommune
April 27, 2021
Energistyrelsen
April 27, 2021

 

Effektive vÌrktøjer til implementering af energieffektivitet i bygninger

Projektet Effect4buildings skal udvikle nye, og forbedre eksisterende, modeller for at skabe de nødvendige redskaber, der skal give de offentlige bygningsejere et større incitament til, og bedre mulighed for at gennemføre energirenoveringer.

EFFECT4buildings forbinder ejendomsbesidder med leverandører af løsninger for at opnü et mere effektivt energiforbrug i ejendomme i den baltiske region.

Projektet vil resultere i en vÌrktøjskasse med finansielle instrumenter, der kan forbedre rentabiliteten, facilitere funding og reducere risikoen for energiinvestering i offentlige ejendomme. Eksempler af vÌrktøjer er rentabilitetsberegninger, handlingspakker, EPC (Energy Performance Contracting), Multiservice Contractering, grønne lün og økonomiske modeller for büde energiforbrug og -produktion.

Som en del af projektet hjÌlper vi med at udføre en case pü Boesagerskolen i Egedal Kommune. Formület er, at undersøge mulighederne for en effektfuld opfølgning pü et energirenoveringsprojekt ved at kombinere brugerundersøgelser med analyse og forÌdling af IoT-data om CO2, partikler, støj, temperatur, lysintensitet og effektforbrug.

Vi har bidraget med en case, der skal danne grundlag for et MSC-udbud (MultiService Contracting), hvor outputtet af en gennemført energi- og indeklimarenovering har dannet grundlag for en vidensopsamling om mulighederne for at gennemføre MSC-udbud.

Effect4buildings er udarbejdet i samarbejde med Gate21 og er støttet af EU’s Interreg program.