Gate21

Kolding kommune
April 27, 2021
Energistyrelsen
April 27, 2021

 

Effektive værktøjer til implementering af energieffektivitet i bygninger

Projektet Effect4buildings skal udvikle nye, og forbedre eksisterende, modeller for at skabe de nødvendige redskaber, der skal give de offentlige bygningsejere et større incitament til, og bedre mulighed for at gennemføre energirenoveringer.

EFFECT4buildings forbinder ejendomsbesidder med leverandører af løsninger for at opnå et mere effektivt energiforbrug i ejendomme i den baltiske region.

Projektet vil resultere i en værktøjskasse med finansielle instrumenter, der kan forbedre rentabiliteten, facilitere funding og reducere risikoen for energiinvestering i offentlige ejendomme. Eksempler af værktøjer er rentabilitetsberegninger, handlingspakker, EPC (Energy Performance Contracting), Multiservice Contractering, grønne lån og økonomiske modeller for både energiforbrug og -produktion.

Som en del af projektet hjælper vi med at udføre en case på Boesagerskolen i Egedal Kommune. Formålet er, at undersøge mulighederne for en effektfuld opfølgning på et energirenoveringsprojekt ved at kombinere brugerundersøgelser med analyse og forædling af IoT-data om CO2, partikler, støj, temperatur, lysintensitet og effektforbrug.

Vi har bidraget med en case, der skal danne grundlag for et MSC-udbud (MultiService Contracting), hvor outputtet af en gennemført energi- og indeklimarenovering har dannet grundlag for en vidensopsamling om mulighederne for at gennemføre MSC-udbud.

Effect4buildings er udarbejdet i samarbejde med Gate21 og er støttet af EU’s Interreg program.