Grundfos BuildingConnect

Trifork Smart Building
March 16, 2022
Jøni
January 25, 2022


For Grundfos er det vigtigt at give deres bidrag til at gøre verden til et bedre sted, så derfor er FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling vigtige for dem, specielt mål 6 - Rent vand og sanitet og mål 13 - Klima indsats. En af de måder Grundfos gør dette på er gennem Grundfos BuildingConnect, som Trifork er udviklingspartner på.
Grundfos BuildingConnect er en IoT løsning målrettet kommercielle bygninger, som gør det muligt at kontrollere blandesløjfer, varmeveksler m.m. Systemet består af en kontrolkomponent som er installeret i varmerummet som overvåger og optimere de forskellige elementer samt en cloud del som giver brugeren et omfattende overblik over alle bygninger, systemets skematiske opbygning, aktuelle værdier, indstillinger, trendkurser samt meningsfulde alarmer.

Trifork er udviklingspartner på BuildingConnect, og har derigennem hjulpet Grundfos med at accelerede deres digitale transformation. Specifikt har Trifork bla leveret Cloud baseret digital tvilling til indsamling, processering, persistering og integration af data til andre systemer, firmware til kontrolkomponenten, et tool til nemt at visuelt opbygge data model til brug i den digital tvilling samt den web-baserede kundeportal.

Skip to toolbar