Hedensted kommune

Sentispec
May 18, 2021
Carlsberg Photometry application
May 12, 2021


Dataunderstøttede beslutninger via IoT
Hedensted Kommune træffer dataunderstøttede beslutninger via IoT. Hedensted Kommune kan ved hjælp af IoT indsamle og systematisere data om vandstande, vejtemperaturer og trafik på mountainbike stier.

Vejsalt gavner trafikken, men har en negativ effekt på træer, biler og dyr. Derfor, sammenholdt med udgifter til vejsalt, er det essentielt for Hedensted Kommune at salte mindst muligt, men stadig nok til at trafikken er sikker. Hedensted Kommune overvåger i dag vejtemperaturer i real tid. Dette medfører, at de i dag kan optimere forbruget af vejsalt i vinterhalvåret.

Hedensted Kommune har omkring 1000 km vandløb. Vandløbene, der transporterer vand væk fra land og by, er et levested for dyr og planter, og sikrer at den omkringliggende jord kan dyrkes. I dag har kommunen også mulighed for at holde øje med vandstande i åer og vandløb i real tid. Ved hjælp af denne dataindsamling kan en historisk datamængde for vandstanden i åerne mere detaljeret og mindre omkostningsfuldt indsamles. Data benyttes til at komme oversvømmelser i forkøbet både til landmænd og byboeres fordel.

ProActive har stået for konfigurationen af Azure Services, der bruges i løsningen. Løsningen sikrer leveringen af data, således at kommunen kan observere og præsentere data systematisk ved hjælp af Power BI.