Industriel IoT

Ballerup Kommune
October 17, 2018
Produkt IoT
September 25, 2018

MBUS/RS485/RS232/20mA/… <> GSM/LAN <> Internet
En styrings IoT løsning, der kan installeres overalt og kan kommunikere med SCADA Clouden via GSM- eller kundenetværket (LAN/WiFi). Systemet er i stand til at overvåge de forskellige industriprocesser, såsom temperaturer, tryk, strømningshastigheder, strøm-forbrug osv. Samtidig kan det styre forskellige aktuatorer. Denne IoT-løsning gør det muligt for en bred vifte af fysiske produkter til industriel brug at hæve sig over traditionelle produktgrænser og tilgå avancerede, digitale muligheder. IoT har gjort, at forskellige produkter inde for f.eks. luftfiltrering, HVAC, centralvarme mv., får eksponentielt voksende muligheder for ny funktionalitet, højere pålidelighed og bedre produktudnyttelse.

Fieldbus <> GSM <> Internet
En state-of-the-art løsning til overvågning og forebyggelse af korrosion af nedgravede olie- og gasledninger. Installation af systemet muliggør realtids fjernovervågning af korrosionstilstanden såvel som interferens og katodiske beskyttelsesniveauer på rørledningen. Kontinuerlig over-vågning muliggør hurtig og effektiv reaktion samt mulighed for at forudse havveri.