IoT i Rudersdal

Rotteweb
February 16, 2021
LS Control
December 7, 2020


IoT-løsning giver et renere Rudersdal med færre skraldespande
En ny IoT-baseret affaldsløsning betyder, at det fremover er slut med at køre ud for at tømme tomme affaldsspande i Rudersdal Kommune. 450 intelligente sensorer monteret i kommunens affaldsspande placeret i det offentlige uderum gør det nemlig muligt at effektivisere driften, da sensorerne giver besked, når affaldsspandene skal tømmes. Løsningen betyder, at Rudersdal Kommune kan omlægge affaldsindsamlingen fra planlagt drift til behovsstyret drift. Det sparer tid, ressourcer og kørsler og giver en renere kommune.

Rene og indbydende byer, parker og strande er målet i landets kommuner, men det er også en dyr post på driftsbudgettet at tømme de mange kommunale skraldespande rettidigt. Derfor er Rudersdal som den første kommune i landet gået ’all in’ på at effektivisere sin affaldsindsamling ved at installere intelligente sensorer i kommunens mange affaldsspande i det offentlige uderum. Det betyder, at det daglige driftsarbejde bliver nemmere og billigere.

Sensorerne sender løbende data til kommunens driftsenhed, som på en skærm kan overvåge fyldningsgraden i hver enkelt skraldespand og køre ud, når der er behov for at tømme spanden. Løsningen gør det med andre ord muligt at gå fra planlagt drift til behovsstyret drift og derigennem reducere antallet af køreture med skraldebilen. Det bidrager til driftsmæssige besparelser – selv inklusiv de driftsudgifter som følger med sensorerne.