IoT Sensors

ConnectedYou
October 28, 2021
Deloitte
September 28, 2021

IoT Sensors udvikler og producerer sensorer der genererer, opsamler, transmitterer og visualiserer data til vores kunder/brugere.


Vi introducerede de første sensorbaserede produkter til markedet i 2016 – og har i dag forhandlere i Norge, Sve-rige, Finland, Tyskland og Holland. Fælles for alle vores sensorløsninger er, at de leverer data til monitorering, overvågning og optimering af diverse driftsopgaver. IoT Sensors er markedsledende i Danmark indenfor IoT baseret sensorteknologi til dynamisk affaldsindsamling. Vi har i dag sensorer der måler indenfor Smart City – Smart Agro – Smart Waste området, herunder bl.a.:

• Vandstandsniveauer
• Fyldningsgrader i diverse beholdere og containere (små som store)
• Sandfangs-niveau via undervandssensorer
• Temperaturmåler, fugtighedsmåler
• Åben/luk dør
• Persontæller
• Og meget mere

Alle vores sensorer er danskproducerede (”Made in Denmark”) underlagt kravene i ISO 9001 og ISO 14002 certi-ficeringerne. I mest muligt omfang benyttes genanvendelige plastmaterialer, ligesom alle sensorerne benytter udskiftelige sub. genanvendelige batterier, for at sikre længst mulig produktmæssig levetid og mindre miljømæs-sig belastning.

Data transmitteres fra sensor til databaser via enten NB-IoT eller Lora-Wan netværk med muligt fall-back til LTE-M og 2G/3G. I valget af netværk, har vi lagt vægt på krypteringer, datamængder, netværksstabilitet og konnektivi-tet. I databaserne visualiseres data i en brugervenlig platform. Data fra alle vores sensorer kan også via åbne brugerdefinerede API’er sendes direkte over i diverse brugerforetrukne opgavestyringsværkstøjer.

IoT Sensors mangeårige udviklingsteam består af højtuddannede ingeniører (PhD) indenfor HW og FW samt af SW specialister til varetagelse af såvel backend (stack) som frontend funktionerne i vores databaser. Team’et udvikler ligeledes kunde-/brugerbaserede løsninger og integrationer.

IoT sensors tilbyder brugere/kunder white label løsninger samt OEM- og ODM-løsninger.