Kalundborg Kommune

Odense Kommune
September 28, 2021
Københavns Kommune (Teknik og Miljø)
September 28, 2021


A-2 Management Consulting har sammen med kommunernes IT-fællesskab KOMBIT indsamlet erfaringer fra 4 kommuner med henblik på at afdække deres erfaringer med IoT teknologi.
Kalundborg Kommune har siden 2016 og sammen med Seas-NVE drevet et IoT pilotprojekt i landsbyen Svebølle. Med en række sensorer koblet til Wi-Fi og smalbåndsnetværk i byen er der bl.a. opsamlet data fra:

• Sensorer til måling af luftkvalitet og temperatur på skolen (for at sikre luftkvaliteten i klasselokaler).
• Sensorer der måler af luftforurening (NOx- og CO2-værdier).
• Parkeringssensorer på P-pladsen.
• Sensorer i brønden på skolen (SMS advarsel ved fare for oversvømmelse)

Der er blevet eksperimenteret med en række sensorteknologier og løsninger, hovedsageligt med henblik på at blive klogere på mulighederne og høste erfaringer til fremtidige projekter.

En af løsningerne, der har vist sig værdifuld og skalerbar, er den intelligente lysstyring, som betyder, at lyset reguleres, afhængigt af hvor megen trafik der er på indfaldsvejene og i sommerhusområderne.

Svebølle piloten har hidtil testet de nemme områder og i et meget begrænset omfang. Kompleksiteten opstår, når løsningerne skal skaleres, integreres med andre af kommunens systemer, eller der implementeres løsninger på mere komplekse områder med mere personlige data.

Kommunen er undervejs blevet bedre til at stille krav og har lært hvilke teknologier og sensorer der egner sig bedst til bestemte opgaver.