Klima monitorering

Robotten KUBO
May 26, 2021
Compass Group Danmark
May 25, 2021


Overalt i Europa oplever man markante konsekvenser af klimaforandringerne. På den italienske middelhavsø Sardinien anvender man dansk elektronik til at overvåge vejret, så man kan forebygge skaderne ved oversvømmelse og jordskred.
De sidste års tiltagende klimaforandringer har kostet dyrt i det italienske. Voldsomme regnskyl har haft store konsekvenser bl.a. på Sardinien. Veje bliver oversvømmet. Mennesker må evakueres.

Særligt jordskred efter hård regn er et stort problem, der lige frem har kostet menneskeliv i støvlelandet.

Netop for at forebygge skaderne efter disse naturkatastroferne har man på Sardinien opsat godt 250 målestationer på øens mange bjerge. De indhenter en lang række forskellige vejrdata, der er afgørende for at forhindre farlige situationer opstår.

Store mængder vejrdata
Et stykke avanceret dansk elektronik, en IoT enhed , fra den fynske elektronikproducent Micro Technic er en central komponent i det italienske varselsystem. Den indsamler de mange vejrdata fra systemets mange sensorer og transmitterer dem over et radionetværk videre til de italienske myndigheder.

Kan se nye sammenhænge
Italienerne har valgt Micro Technic som leverandør til systemerne på Sardinien og andre steder, fordi den fynske elektroniske løsning ikke alene er robust overfor vejret, Micro Technics IoT enhed er tillige udviklet, så den har et minimalt strømforbrug. En kombination af solceller og batterier er eneste energikilde til at opsamle og transmittere de afgørende vejrdata.