Københavns Ejendomme og Indkøb

Global tracking IoT orchestration
October 28, 2021
CW Obel Ejendomme A/S
October 28, 2021


Bedre rum til livet i København
Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) er en del af Københavns Kommune der ønsker at skabe rum til livet i kommunen. KEID ejer og administrerer mere end 2,6 mio. m2 af Køben-havns Kommunes ejendomsportefølje. Affaldsindsamlingen på en stor del af disse m2 foregår på en fast tømmefrekvens. Dette ønskede KEID at ændre til behovsbaseret tømning.

For at skabe rum i byen valgt KEID and installere ”WasteControl” sensorer på bl.a. Københavns Rådhus (Rådhushaven) og Københavns Brandstation (City). Resultaterne står soleklart – af-hængig af affaldstype medfører brug af ”WasteControl” sensorer en reduktion i antallet af tøm-ninger på mellem 53 og 77%. Eksempelvis tømmes én maxi container udelukkende nu i gen-nemsnit 1 gang om måneden, hvor den tidligere blev tømt fast 1 gang om ugen. De afledte effekter af de markante reduktioner er naturligvis mange, herunder reduktion i:
• reduktion i antal kørte kilometer,
• reduktion i udledning af NoX partikler
• reduktion i udledning af Co2
• færre skraldebiler der stopper for at tømme tomme og/eller halvtomme containere.

Med andre ord sikrer KEID, ved hjælp af ”WasteControl” sensorer, mindre tung trafik, forbedret miljø og en markant reduktion af omkostningerne til affaldsindsamling i København.