Københavns Kommune (Teknik og Miljø)

Kalundborg Kommune
September 28, 2021
Cloud-based IoT solutions to improve OEE across facilities
September 20, 2021


A-2 Management Consulting har sammen med kommunernes IT-fællesskab KOMBIT indsamlet erfaringer fra 4 kommuner med henblik på at afdække deres erfaringer med IoT teknologi.
Københavns Kommune har valgt at udvikle deres egen IoT platform kaldet PUMA (Platform til understøttelse af Mobile Arbejdsgange.). Ejerskabet til løsningen har givet mulighed for præcist at skabe de rigtige løsninger til understøttelse af forretningen. Ligeledes har beslutningen givet uafhængighed af eksterne leverandører samt skabt mulighed for at gøre platformen modulær, genbrugelig og baseret på open source.

Man har dog truffet beslutning om ikke at være ejer af infrastrukturen mellem loT sensorer og egen platform.

PUMA løsningen har været en succes og har på flere parametre været værdiskabende for kommunen, men der er også udfordringer og erfaringer, der skal tages højde for i det videre arbejde. De væsentligste er:

Grundige test af IoT sensorer tidligt i projektet, er afgørende for en succesfuld løsning.

Det har været en større opgave end forventet at få løsningerne til at passe ind i den daglige drift, hvor der løbende er uforudsete hændelser og afvigelser.

Data transparens er væsentligste for succes. Det er vigtigt at alle relevante parter (forvaltning såvel som medarbejdere i felten) har haft adgang til data, og at data er tæt på, hvor beslutningerne skal tages og arbejdet udføres.