Københavns Kommune

Acubit
December 14, 2018
Trac Trac/Leikr
December 14, 2018

Street Lab er udviklet i et offentlig-privat partnerskab mellem Cisco, TDC, Citelum og Copenhagen Solutions Lab

Street Lab er et laboratorium midt i byen, hvor Københavns Kommune afprøver nye løsninger under virkelige forhold. Formålet er at teste løsningerne for deres potentialer og begrænsninger, således det kan vurderes, hvilke der kan skaleres til større områder af byen. Derfor udgør Street Lab en central kilde til viden om, hvilke løsninger der fungerer, og gør det dermed muligt for kommunen at være på forkant med drift af byen og service til københavnerne. Siden Københavns Kommune etablerede Street Lab-testområdet i 2016, har partnerskabet testet løsninger inden for blandt andet smart parkering, pleje af bynatur, affaldshåndtering og måling af luftkvalitet. Området strækker sig fra Rådhuspladsen til Christians Brygge og omfatter bl.a. to vigtige veje med meget forskellige profiler: H.C. Andersens Boulevard, der er Danmarks mest trafikerede vej med mere end 60.000 bilister i døgnet, og Vester Voldgade, der er trafiksaneret og har vejtræer, åbne pladser og brede fortove, der giver fodgængerne fortrinsret.