Landmand.dk

LeakBot
January 23, 2020
Fremco Fiber Blower
December 16, 2019

I Topdanmark har vi de seneste ür set en stigning i antallet af skader pü landmandens gylletanke. Det püfører büde Topdanmark og landmÌndene omkostninger og kan forurene søer og vandløb. Flere skader sker, fordi gylletanken tømmes for meget. Det betyder, at presset fra grundvandet kan føre til revner i tanken.
Det kan vÌre vanskeligt for landmanden at fü overblik over niveauet i tankene, som ofte kan vÌre spredt ud over store arealer. Topdanmark arbejder derfor i samarbejde med leverandører af gyllealarmer pü en sensorløsning, der giver landmanden overblik over niveauet i gylletanken, og alarmerer hvis det er kritisk lavt eller højt.

Topdanmark ønsker at give landmanden overblikket pü platformen landmand.dk, som SEGES har udviklet, og som mange landmÌnd bruger i dagligdagen. Landmand.dk er et godt eksempel pü, hvordan vi som forsikringsselskab kan blive en relevant del af landmandens hverdag ved et indgü i et økosystem af forskellige partnere til landbrugssektoren. Det vil übne op for nye muligheder, der kan skabe endnu tÌttere relation til vores landbrugskunder.

Ligesom i LeakBot-casen streamer sensorerne data ind i vores IoT-platform, sü vi kan give landmanden overblikket pü landmand.dk, og pü sigt at se, om der er skadesmønstre, som vi kan forebygge.