Landmand.dk

LeakBot
January 23, 2020
Fremco Fiber Blower
December 16, 2019

I Topdanmark har vi de seneste år set en stigning i antallet af skader på landmandens gylletanke. Det påfører både Topdanmark og landmændene omkostninger og kan forurene søer og vandløb. Flere skader sker, fordi gylletanken tømmes for meget. Det betyder, at presset fra grundvandet kan føre til revner i tanken.
Det kan være vanskeligt for landmanden at få overblik over niveauet i tankene, som ofte kan være spredt ud over store arealer. Topdanmark arbejder derfor i samarbejde med leverandører af gyllealarmer på en sensorløsning, der giver landmanden overblik over niveauet i gylletanken, og alarmerer hvis det er kritisk lavt eller højt.

Topdanmark ønsker at give landmanden overblikket på platformen landmand.dk, som SEGES har udviklet, og som mange landmænd bruger i dagligdagen. Landmand.dk er et godt eksempel på, hvordan vi som forsikringsselskab kan blive en relevant del af landmandens hverdag ved et indgå i et økosystem af forskellige partnere til landbrugssektoren. Det vil åbne op for nye muligheder, der kan skabe endnu tættere relation til vores landbrugskunder.

Ligesom i LeakBot-casen streamer sensorerne data ind i vores IoT-platform, så vi kan give landmanden overblikket på landmand.dk, og på sigt at se, om der er skadesmønstre, som vi kan forebygge.