LeakBot

Operational Excellence
September 16, 2020
Landmand.dk
January 23, 2020

Topdanmark har lavet et samarbejde med virksomheden iHomes Nordic, der er eneleverandør af LeakBot i Danmark. LeakBot er en intelligent vandalarm, der via termisk teknologi opdager lækager på brugsvandsrør, hvilket gør det muligt at forhindre en vandskade eller minimere omfanget heraf.
Hvis LeakBot registrerer unormal vandgennemstrømning, sender den en alarm til husejeren, som nemt kan bestille en af iHomes Nordic’s VVS’ere. LeakBot kan sende data via Sigfox eller WiFi afhængig af Sigfox-dækningen.

Topdanmark har gennemført et pilotprojekt med ca. 1000 kunder, som i 9 måneder har testet LeakBot i deres private hjem. I perioden opdagede LeakBot ca. 200 potentielle vandskader og sparede husstandene for et vandspild på over 3 mio. liter. På baggrund af kundernes feedback og projektets resultater tilbyder vi i dag LeakBot til ca. 200.000 husejere til en favorabel pris.

LeakBot skal være med til forhindre vandskader, som altid er en ubelejlig oplevelse for kunden og en stigende udgift for Topdanmark. LeakBot streamer events ind i Topdanmarks egen IoT-platform, så vi på sigt kan se, om LeakBot kan være med til at forebygge skader.