LeakBot

ReeTrap
July 12, 2019
Data Compression for IoT Communications, Computing and Storage
July 8, 2019

Vandskade i huset er dyrt!
Siden 2006 har forsikringsselskaber i gennemsnit årligt udbetalt 2 mia. Kr. I erstatninger relateret til vandskader (F&P). Dette er en stor økonomisk post for forsikringsselskaber og en stor gene for boligejere som oplever vandskaderne. Historiske data viser også, at sandsynligheden for at der kommer endnu en vandskade efter den første er signifikant høj. Ofte er det lækager på ældre vandrør som langsomt, men længe lækker vand. Vand som skader indbo, vægge, gulve, fundament og som kan resultere i ubehagelig skimmelsvamp. Er skaden først sket så er der udsigt til et langvarigt forløb med forskellige håndværkere, nedrivning og genopbygning og måske en udflytning af familien.

LeakBot er en smart lækage sensor som anvender Sigfox netværket til at detektere når der er uregelmæssigt forbrug af vand i huset. Det er ofte en stærk indikation på at der er vand, der siver et eller andet sted i huset, men med LeakBot får boligejeren mulighed for at reagere med det samme, frem for at vente til at utætheden først viser sig ved plamager i gulv eller væg. Fra en normal behandlingstid på 3-6 måneder, har erfaringer vist, at man med LeakBot nu kan blive alarmeret og få en utæthed udbedret på under 14 dage.