Odense Kommune

Cloud-enabled smart manufacturing solution
September 28, 2021
Kalundborg Kommune
September 28, 2021


A-2 Management Consulting har sammen med kommunernes IT-fællesskab KOMBIT indsamlet erfaringer fra 4 kommuner med henblik på at afdække deres erfaringer med IoT teknologi.
Odense Kommune har etableret et mindre selvstændigt LoRaWAN netværk, der ejes og driftes af kommunen, og har ligeledes udviklet egen IoT platform. Der bliver arbejdet med en række ”proof of concepts” på IoT løsninger, herunder:

• Parkeringssensorløsninger
• Måling af luftforureningen
• Test af forskellige sensorer i nedgravede affaldscontainere
• Måling af CO2 niveauer i skoler

Drift og administration af gateways håndteres i samme proces og system som kommunens øvrige ca. 2.000 access points. Netværket er åbent til brug for alle kommunes institutioner, borgere og virksomheder.

Kommunen har valgt LoRaWAN på grund af muligheden for at etablere eget netværk og åbne det for kommunens borgere og virksomheder samt at undgå bindinger til eksterne leverandører.

Kommunen har gode erfaringen med netværket og IoT platformen, mens sensorernes kvalitet, funktionalitet, robusthed og batterilevetider ikke har været som forventet.

Derfor er der i arbejdet med fremtidige IoT løsninger særlig fokus på sensorernes modenhed, dataprotokoller og certificering af enheder.