ProActive

L&T Technology Services
May 25, 2021
Qtechnology
May 12, 2021

ProActives IoT-løsninger er baseret på Microsofts cloud platform - Azure. Azure tilbyder en lang række ”plug-and-play” IoT-services og sikker opkobling af IoT-enheder.


ProActives IoT framework binder Microsoft standardteknologier sammen og gør det hurtigere, nemmere og billigere for dig at komme i gang med IoT baserede digitale services og med at få afprøvet din business case på indsatsområdet. Vores initiale IoT projekter falder typisk i følgende to kategorier:

IoT Envisioning. Kort workshop forløb, som kan inkludere business case formulering, scenarie opstillinger samt impact simuleringer. På den måde kan du få identificeret, kvantificeret og prioriteret de scenarier, hvor IoT vil kunne gavne netop din virksomhed bedst.

IoT MVP (Minimum Viable Product) projekt. Her arbejder vi med at få understøttet få centrale use cases, sikre dataflows og rapporteringer så du hurtigt kan komme i gang med at skabe dokumenteret værdi med datadrevne services fra IoT sensorer. Løsningen bliver sat op i et miljø som skalerer hurtigt, nemt og pris-effektivt.

Vi samarbejder med en lang række partnere med komplementære kompetencer inden for produktion, automation, hardware devices og udvikling heraf, så uanset hvad dine behov er, kan vi altid pege på en kompetent partner til at inddrage i dialogen.