Produkt IoT

Industriel IoT
September 25, 2018
Forbruger IoT
September 25, 2018

Thread <> LAN/WiFi/GSM <> Internet
Dette IoT-projektet har haft som mÄl at udvikle en Cloud baseret sensorpakke til drikke-systemer. Kundens har med IoT-systemet fÄet mulighed for at overvÄge de forskellige processer, der er involveret i hÄndtering af drikkevarerne, sÄsom temperaturer, tryk og strÞmningshastigheder.

For eksempel kan systemet have temperatur- og tryksensorer for hver beholder sÄvel som ved forbrugsstedet.

IoT-systemet bestÄr lokalt af to hoveddele; en fysisk installation af sensorer samt en ga-teway til Internettet, og centralt af et ledelses- og dataindsamlingssystem bestÄende af en Cloud service og forskellige Client Interfaces (apps og web tjenester).

ZigBee <> GSM <> Internet
Et udendÞrs lysstyringssystem bestÄende af en enhed indbygget i hver gadelampe. En-heden er i stand til at styre lampens effekt, mÄle brugsstatistikker fx watt, og indsamle in-put fra forskellige separate sensorer.

Hver enhed har en trÄdlÞs ZigBee-radio, der gÞr det muligt for en gruppe af nabo-enheder at danne et trÄdlÞst netvÊrk. En sÊrlig type enhed indeholder samtidig et GSM 3G-modem og er i stand til at videregive oplysninger mellem ZigBee-netvÊrket af enhe-der og en Internetserver. Dette gÞr det muligt for Internetserveren at opsamle adfÊrdsda-ta samt styre enhederne.