Produkt IoT

Industriel IoT
September 25, 2018
Forbruger IoT
September 25, 2018

Thread <> LAN/WiFi/GSM <> Internet
Dette IoT-projektet har haft som mål at udvikle en Cloud baseret sensorpakke til drikke-systemer. Kundens har med IoT-systemet fået mulighed for at overvåge de forskellige processer, der er involveret i håndtering af drikkevarerne, såsom temperaturer, tryk og strømningshastigheder.

For eksempel kan systemet have temperatur- og tryksensorer for hver beholder sĂĄvel som ved forbrugsstedet.

IoT-systemet bestĂĄr lokalt af to hoveddele; en fysisk installation af sensorer samt en ga-teway til Internettet, og centralt af et ledelses- og dataindsamlingssystem bestĂĄende af en Cloud service og forskellige Client Interfaces (apps og web tjenester).

ZigBee <> GSM <> Internet
Et udendørs lysstyringssystem bestående af en enhed indbygget i hver gadelampe. En-heden er i stand til at styre lampens effekt, måle brugsstatistikker fx watt, og indsamle in-put fra forskellige separate sensorer.

Hver enhed har en trådløs ZigBee-radio, der gør det muligt for en gruppe af nabo-enheder at danne et trådløst netværk. En særlig type enhed indeholder samtidig et GSM 3G-modem og er i stand til at videregive oplysninger mellem ZigBee-netværket af enhe-der og en Internetserver. Dette gør det muligt for Internetserveren at opsamle adfærdsda-ta samt styre enhederne.