ReeTrap

Sensohive
July 12, 2019
LeakBot
July 12, 2019

Rotter på indtog
Med en stigning på 48% i antallet af anmeldelser om rotter mellem 2013-2016 og det faktum at rotter har en fantastisk evne til at nedarve resistens mod bekæmpelsesmidlerne, er der i større grad behov for intelligent ”krig” mod rotternes udbredelse.

Med en TrapMonitor fra Reetrap overvåges rottedepoterne og -fælder effektivt ved hjælp af en sensor på Sigfox netværket og et it-system til visuelt at analysere rotternes færd. Ved at placere en sensor på hvert depot, som løbende sender information, når der er aktivitet i depotet, kan der gives besked om, ikke bare at fælden er udløst, men også når depotet ”blot” har haft besøg.

Når der intelligent samles informationer om rotternes færd i depoterne, så er det nemmere af effektivisere de faste runderinger og tjek af fælder. Der gives klar besked om hvornår fælden skal tømmes som sikrer en optimal udnyttelse af fælden. Udover det så skabes der et klart overblik over hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere fælderne ud fra hvilke fælder får mest besøg, hvor rotterne kommer fra, hvilken retning de bevæger sig i, hvornår de er mest aktive og en række andre ting der hjælpe med at optimere rottebekæmpelsen.