Ringsted Kommune

Zealand
May 25, 2021
Engineering connected cleaning equipment
May 25, 2021


Bedre indeklima i skoler og institutioner med RoomAlyzer
Ringsted står med samme problem som mange af landets øvrige kommuner: Der er for meget CO2 på kommunens skoler. Mekanisk ventilation er dyrt, og man er nødt til at tænke i andre løsninger.

Forvaltningen har derfor indkøbt 200 RoomAlyzer-sensorer, der foruden CO2 måler på temperatur, luftfugtighed, VoC, lyd, lys, og anvendelsen af kvadratmeter. Sensorerne sættes på væggen uden ledninger og hjælper på to niveauer:
1. De blinker rødt ved for høj CO2, så lærere og elever ved, hvornår de skal lufte ud. Det giver et bedre indeklima med det samme.
2. Sensorerne sender data til en backend og giver dermed forvaltningen et overblik over det totale indeklima, som man kan handle ud fra.

Ivar Sande, chef, Vej- og Ejendomscentret, Ringsted Kommune siger om beslutningen om at bruge RoomAlyzer (citat fra Sjællandske):

’De kan måle rigtigt mange ting. De kan måle temperatur, gas, luftfugtighed, lyd og lys, men vi bruger det primært til at måle CO2, og dermed også spore hvor indeklimaet er værst … Vi har jo midler, men ikke midler til alt. Så det handler i høj grad om, hvor vi skal prioritere at sætte ind med mekanisk ventilering. Og her er sensoren et rigtigt godt forhåndsværktøj, der på sigt kan sikre det bedste indeklima og dermed også bedre betingelser for elevernes indlæringsevne.’