Robofit

AAU Connectivity Section
May 21, 2019
MAN Energy Solutions
May 21, 2019

Intelligent og motiverende genoptræning
Xtel Wireless har udviklet et komplet IoT-system til en intelligent, målbar og motiverende genoptræningsrobot – Robofit.

Robofit er en helt ny type genoptræningssystem, der indbyder til at tænke i nye forretningsmodeller.

Den patenterede træningsalgoritme er omdrejningspunktet i Robofit. Træningsalgoritmen gør, at robotten kan udføre tre forskellige øvelser i samme bevægebane. Træningssystemet består af flere særskilte enheder:

– En robot, der fysisk hjælper borgeren med at udføre selve genoptræningen og som foretager alle de direkte målinger af borgeren.

– En iPad, med en Robofit App installeret, som kommunikerer trådløst med robotten, og samtidig er bindeled til den database, hvor borgerens træningsprogrammer og træningsdokumentation bliver lagret. App’en guider og motiverer borgeren til at gennemføre sit individuelle genoptræningsprogram. Behandleren kan ligeledes opsætte og redigere øvelser og øvelsesprogrammer, oprette nye borgere, samt udtrække detaljerede træningsanalyser via App’en.

– En kortlæser, hvor borgerens adgangskort skannes for at logge på iPad’en.