Rømø

Vestkysten
November 4, 2021
Hydrogen
October 28, 2021


I research- og innovationsprojektet ’Destination Digital’ på et af Skandinaviens største turistmål, Rømø, har NTT DATA Business Solutions (NDBS) skabt en unik viden i bru-gen af data for turisme. Det er sket i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, Vi-sitDenmark, CBS og AU.
Hovedformålet med projektet var at give indsigt i, hvor der kan sættes ind for at øge produktivi-teten, sikre en bæredygtig udvikling af destinationen samt forbedre servicen og kvaliteten af turisternes oplevelse. 60+ datakilder, AI, IoT og digital humans muliggjorde projektet ved at for-stå turisternes adfærd, heraf hvordan der var en sammenhæng mellem forskellige datakilder. NDBS deltog aktivt i hele projektet, hvor data-platformen, Titan, dannede grundlaget for at om-danne den indhentede data til faktisk at skabe værdi og forstå den. Bl.a. kunne platformen give de deltagende erhvervsdrivende på Rømø en præcis forecast af eksempelvis salget af is hos den lokale iskiosk på dagsbasis.