Rudersdal Kommune

Datadrevne Energi Eksperter
April 27, 2021
Vandkvalitetsmåling i Almindsø
April 27, 2021


Rudersdal Kommune er blandt de mest ambitiøse danske kommuner indenfor datadrevet energistyring. Siden 2017 har man anvendt Omega EMS til analyse og deling af IoT data til indeklima, energistyring og bedre datadrevet indsigt.
Her anvendes over 40 forskellige typer af sensorer på tværs af Sigfox, NBIoT, LoRaWAN og wifi/LAN. Der arbejdes ud fra en udviklingsmetode der accelerer værdiskabelsen af projekterne via hurtig prototyping.

De nyeste cases er:

Visualisering af indeklima - fra LoRaWAN sensorer via Philips Hue: Indeklimasensorer med høj nøjagtighed måler temperatur, fugtighed, CO2, lysniveau m.v. og sender data trådløst via kunden eget LoRaWAN netværk. Data streames ikke kun til Omega EMS for yderligere analyse, men også via Apilio til IFTTT, som styrer Philips Hue lamperne. Formålet er at få afprøvet nogle konkrete ideer ved at bruge consumer løsninger ovenpå driftsdata til at afprøve ideer.

Indikering og notifikation af bassintæpper: Når bassintæpper ikke er trukket over et svømmebassin, sker der en betydelig fordampning og varmetab fra vandet til omgivelserne. For at holde øje med effekten af bassintæppers effekt på energiforbruget, samt for at kunne forudsige energispild, monitoreres bassintæppet via en afstandsmåler koblet på kundens LoRaWAN netværk. Data overføres til Omega EMS, som sammenstiller bassintæppets status med energiforbruget i svømmehallen. Er bassintæppet ikke korrekt lagt ud, sendes en SMS/mail alarm og der registreres en afvigelse i kundens energiledelsessystem.