Sensohive

Udbygning af ældre CTS-anlæg med IoT sensorer
July 12, 2019
ReeTrap
July 12, 2019

Digital fødevarekontrol
I Danmark er veterinær- og fødevareområdet kontrolleret af Fødevarestyrelsen. Det sikrer høj sikkerhed og sundhed fra jord til bord. Og med fokus på hele fødevarekæden og de virksomheder, interessenter og aktører der er tilknyttet, er målet høj dyrevelfærd og dyresundhed samt at virksomhederne overholder reglerne på området, således at færre mennesker bliver syge af maden.

Ordningen som sikrer den høje fødevaresikkerhed er i høj grad lagt an på egenkontrol og registrering i virksomhederne samt uanmeldte kontrolbesøg af fødevarekontrolenheden.

Det stiller høje krav til fødevirksomhederne med at holde øje med temperaturen ved opvarmning og nedkøling af fødevare, der skal desuden være styr på sikring mod skadedyr, og hygiejnen skal naturligvis også være i top.

Der er ikke krav om en digital/elektronisk egenkontrol, men det er en stor administrativ og tidsmæssig byrde der fjernes ved automatisk registrering af temperatur og fugtighed. Og som en sideeffekt så opleves der ofte reduktion i madspild som har positiv indflydelse på økonomien.

Løsningen er en temperatur sensor på Sigfox netværket leveret fra Sensohive som med 10 minutters interval og med høj præcision måler temperaturen i f.eks. køleskabe, registrerer data til senere dokumentation for fødevarekontrolenheden. Data stilles til rådighed i en visuel stærk platform.

Skip to toolbar