Sensohive

Udbygning af ĂŚldre CTS-anlĂŚg med IoT sensorer
July 12, 2019
ReeTrap
July 12, 2019

Digital fødevarekontrol
I Danmark er veterinÌr- og fødevareomrüdet kontrolleret af Fødevarestyrelsen. Det sikrer høj sikkerhed og sundhed fra jord til bord. Og med fokus pü hele fødevarekÌden og de virksomheder, interessenter og aktører der er tilknyttet, er mület høj dyrevelfÌrd og dyresundhed samt at virksomhederne overholder reglerne pü omrüdet, süledes at fÌrre mennesker bliver syge af maden.

Ordningen som sikrer den høje fødevaresikkerhed er i høj grad lagt an pü egenkontrol og registrering i virksomhederne samt uanmeldte kontrolbesøg af fødevarekontrolenheden.

Det stiller høje krav til fødevirksomhederne med at holde øje med temperaturen ved opvarmning og nedkøling af fødevare, der skal desuden vÌre styr pü sikring mod skadedyr, og hygiejnen skal naturligvis ogsü vÌre i top.

Der er ikke krav om en digital/elektronisk egenkontrol, men det er en stor administrativ og tidsmÌssig byrde der fjernes ved automatisk registrering af temperatur og fugtighed. Og som en sideeffekt sü opleves der ofte reduktion i madspild som har positiv indflydelse pü økonomien.

Løsningen er en temperatur sensor pü Sigfox netvÌrket leveret fra Sensohive som med 10 minutters interval og med høj prÌcision müler temperaturen i f.eks. køleskabe, registrerer data til senere dokumentation for fødevarekontrolenheden. Data stilles til rüdighed i en visuel stÌrk platform.