Senti

Seluxit
December 16, 2019
Føroya Tele
October 25, 2019

Senti udvikler en agnostisk open source IoT Service Platform, (IoT-in-a-Box) der har fokus på dataindtag og visualisering.


Der kan anvendes standard Dashboards eller der kan bygges helt skræddersyede Dashboard løsninger via API.

Med Senti er der etableret en åben smartcity-platform og service som løsning til:

● Visualisering af data opsamlet fra alle typer IoT-sensorer, netværk og infrastrukturer
● Automatiseret databehandling, gennem normalisering, dekryptering, beregning, og kontekstualisering af data
● Underretninger, der indeholder nyttige fakta og advarsler
● Dashboards der er målrettet individuelle brugere
● Deling af data og rapporter til eksterne brugere og borgere