Sentispec

Brenntag
May 18, 2021
Hedensted kommune
May 18, 2021


IoT Edge og AI til automatiseret feberscreening
I drift med cloud infrastruktur og maskinlæring på fire uger.

Sentispec så en mulighed for at hjælpe virksomheder mere sikkert igennem Covid-19 udfordringerne ved at tilbyde virksomheder en automatiseret feberscreeningsløsning – ViraHawk.

Avanceret maskinlæring: Hovedelementerne i SentiSpecs ViraHawk løsning er et fintfølende termisk kamera, der kan måle overfladetemperaturer kombineret med avanceret maskinlæring, som blandt andet bliver brugt til at genkende og behandle over 2000 individuelle punkter i et ansigt for at beregne et kvalificeret bud på en indre kropstemperatur. I beregningsprocessen bliver der taget højde for anomalier og falske positiver (f.eks. en rygende kaffekop, genskin fra et vindue).

Hvordan virker det: ViraHawk kameraet placeres for eksempel over en dør indgang, hvor den automatisk kan monitorere og estimere temperaturen hos de forbipasserende ud fra deres ansigts termiske signatur samt de maskinlæringsrutiner løsningen har indbygget. For langt de fleste forbipasserende vil der ikke være noget at bemærke, men i tilfælde af at det estimeres at et individ har en kropstemperatur, der er højere end et norm interval (typisk +- en standardafvigelse), så alarmeres relevant personale der hvor kameraet er opsat og de kan så tage kontakt til individet der har udløst ”alarmen” og afklare om det er nødvendigt med yderligere tiltag. ViraHawk adskiller sig fra konkurrerende løsninger ved at være fuldautomatiseret og kræve et minimum af menneskelig involvering.

Azure Cloud + Power Apps: Af hensyn til GDPR og for at minimere datatrafikken og omkostningerne foregår det meste databehandling på det enkelte IoT edge (kamera) device. Det enkelte kamera sender alarm information til Azure cloudløsningen, der sørger for at notificere relevante brugere af løsningen, så de kan tage nødvendig action. Udover alarm information sender det enkelte kamera også anonymiserede måledata til Azure cloudløsningen til statistisk efterbehandling.

ProActive leverede en komplet driftsklar Azure cloudløsning til Sentispec på 4 uger. Det korte udviklingsforløb i projektet blev understøttet af vores standardiserede IoT framework, hvor vi bruger standard Microsoft Azure teknologierne og værktøjerne i stor udstrækning.