Smart Office

District heating control valve
November 18, 2021
Vestkysten
November 4, 2021


Ved hjælp fra sensorer og analysering af data, kan der skabes et sundere arbejdsmiljø med bedre trivsel – det ønsker NTT DATA Business Solutions (NDBS) at udnytte til at forbedre arbejdspladser. Indhentning af data muliggør, at virksomheder kan blive kloge-re på brugen af deres kontorer, indeklima og arbejdsmiljø. Dermed kan vi sammen på-virke og ændre fremtidigt adfærd på alle typer af arbejdspladser.
Den indhentede data fra de opsatte sensorer sendes direkte op i skyen. NDBS’s data-platform analyserer herfra dataen, hvorefter den visualiseres på et overskueligt og brugerdefineret dashboard. Platformen er udviklet ud fra principperne omkring fuld fleksibilitet og skalerbarhed. Uanset om der ønskes en optimering af arbejdsområder eller måling af temperatur, luftfugtighed, CO2-niveau og støj ift. anbefalingerne, giver platformen et reelt billede af dagligdagen på kontoret. Det giver arbejdspladser mulighed for at kunne ændre på fremtidig adfærd, som hvordan forskellige zoner af kontoret benyttes ift. bevægelse og lyd.