Smart Village Svebølle

Alfred Priess
July 1, 2019
URBGrade
May 27, 2019

Smart Village Svebølle er en mindre landsby hvor Andel Energi de sidste 4 år har testet et stort antal sensorer med formål at kunne udvælge de bedst egnede til at monitorere Det Intelligente Byrum.

Der er blevet testet på forskellige muligheder for at hjemtage data fra byrummet og dette har givet os en specialist viden indenfor LPWAN og Narrrow band.

I dag er der udrullet LPWAN i en del af Andel Energi området vi administrerer mange tusinde devices fra byrummet.