SSG – Climaid Mould

Fredericia Kommune – Climaid Recommend
August 23, 2022
Brøndby Gymnaisum – Climaid Insight
August 23, 2022

CLIMAID Mould bruges til at forebygge skimmelsvampskader i boliger, brugslokaler, kældre eller loftsrum. CLIMAID Mould er en prisbillig måde at overvåge mange lokationer, fremfor f.eks. at måle CO2 koncentrationen.

CLIMAID Mould er en løsning der kontinuerligt holder øje med risikoen for at der udvikles skimmelsvamp i bygning. CLIMAID Mould giver bygningsejer, lejer eller driftsafdelingen en mulighed for at reagere på problematikken inden skimmelsvampsvæksten når et niveau hvor den har en skadelig effekt på bygningen eller menneskerne i den.

Med udgangspunkt i en temperatur og luftfugtigheds beregnes en skimmelsvampsrisiko for lokalet. Skimmelsvamp vokser sjældent hvor vi måler, men i hjørner, omkring vinduesåbninger og ved alle andre kuldebroer hvor temperaturen er lavere og luften kan kondensere, derfor beregner vi en korrigeret skimmelsvamprisiko hvor der tages højde for temperaturen ved en kuldebro.

CLIMAID Mould beregner desuden ventilationsniveauet på baggrund af fugttilskuddet i lokalet.

 

SSG Dokumenterer årsag til skimmelsvamp

Skadeservicefirmaet SSG har anvendt CLIMAID Mould til at undersøge indeklimaet i en lejlighed hvor der var synlig skimmelsvampevækst. De rå målinger viste et for årstiden højt fugtniveau, men dog indenfor det anbefalede. Skimmelsvamperisikoen,og fugttilskuddet viste dog tydeligt at fugtniveauet var for højt og at beboernes manglede udluftning var årsagen til skimmelsvampevæksten.