Udbygning af ældre CTS-anlæg med IoT sensorer

Installationer
July 12, 2019
Data Compression for IoT Communications, Computing and Storage
July 8, 2019

Med IoT sensorer er det blevet meget nemmere og billigere at udvide ældre CTS-anlæg med ny funktionalitet for at få alarmer og måleværdier ind i et eksisterende CTS-system
Vi oplever jævnligt at komme ud til CTS anlæg hvor der kun er installeret de mest grundlæggende fortråde sensorer. Da anlægget kan være projekteret og installeret billigst muligt.

Med IoT sensorer giver vi kunden mulighed for at få tilføjet sensorer nemt, billigt og uden kabeltræk. Så kunden får mulighed for at få alarmer og måleværdier fra mange flere punkter i deres anlæg. Dette giver så kunden et bedre overblik over deres anlæg og i tilfælde af fejl vil de hurtigere og bedre kunne danne sig et overblik over situationen.

Med tilføjelsen at flere sensorer vil kunden også hurtigere kunne opdage uhensigtsmæssigheder i anlægget. Så som hvis en pumpe eller ventil ikke lukker som den skal. Og derfor opstår der et unødvendigt forbrug, med øgede og unødvendige udgifter til følge.

Hvis man desuden udbygger sit IoT anlæg med flere og andre sensorer eller anvender eksisterende data fra fx eksisterende PIR sensorer i lokaler så kan man udnytte denne data til at sammen koble data og få ny viden som sin bygning. Fx hvornår er der personer i de enkelte lokaler og sendes der varme op til radiatorer i disse lokaler selvom der ikke er nogen. Og derved opnå en besparelse ved ikke at sende varmt vand til radiatorer i lokaler der ikke benyttes.