URBGrade

Smart Village Svebølle
May 27, 2019
Smart City Kalundborg
May 27, 2019

URBGrade er et FP7 projekt med det formål at indsamle og visualisere data fra det smarte byrum
Projektet var med deltagelse af en række danske og spanske virksomheder, universiteter og institutter.

Projektet afdækkede mulighederne for at skabe en Smart city platform med muligheder for at afdække byers profiler for at kunne analysere deres forsyning og infrastruktur med det formål at kunne forudsige forskellige scenarier ud fra data indsamlet i byerne.