Vitani Energy Systems A/S

Qtechnology
May 12, 2021
Indesmatech ApS
April 27, 2021

Vitani udvikler IoT-platformen Omega, til brug for datadrevet indblik i smarte byer, bygninger og relaterede omrĂĄder.


Platformen indeholder specifikke moduler til brug for bygningers energi-, aktivitet- og teknisk drift og forhandles bl.a. igennem en række professionelle videnspartnere med dedikeret domæneviden.

Omega EMS er det førende system til datadrevet energiledelse og håndterer 1000’vis af bygningers opsamlede data, aggregerer og normaliserer til hurtigere og bedre indsigt. Data opsamles fra en længere række cloudservices og sammenkobles med kundens eget IoT netværk for optimal anvendelse af eksisterende installationer og nye sensordata.

Omega Nsight er platformen til ekstrem skalering af tidsseriedata og datadeling på tværs af virksomheder, vertikaler og systemer.

Omega IoT Server er den førende og mest anvendte platform til hurtig udrulning af sensorer på tværs af Sigfox, LoRaWAN, NBIoT og wifi, datadeling til 3.part systemer og via den indbyggede support for en lang række sensorer, reducerer installations- og udviklingsomkostninger. IoT Server understøtter både 3. part LoRaWAN servere og den indbyggede LoRaWAN server.

Igennem vores samarbejde med en lang række domænepartnere, vil vi kunne tilbyde høj ekspertise og erfaring indenfor det specifikke vidensdomæne sammenkoblet med brugen af IoT som teknologi