Brugergrupper i Nordic IoT Centre

Der er mere end 10 milliarder IoT-enheder pĂĽ verdensplan. Teknologien er moden og klar til brug, men disse enheder skal skabe vĂŚrdi i virksomhederne og samfundet for at have en eksistensberettigelse.

Denne udfordring deler rigtig mange virksomheder og offentlige institutioner. De ønsker at kunne anvende IoT, så det giver den ønskede værdi – og de ønsker at ibrugtage teknologien på en sikker og hensigtsmæssig måde. Et helt centralt element i at modne anvendelse af IoT er kollektiv erfaringsopbygning. Derfor skaber Nordic IoT Centre nu ”IoT-brugergrupperne” som grundlag for den kollektive erfaringsopbygning omkring IoT i Danmark. Så hvis du vil sikre din organisation det fulde udbytte af IoT – baseret på den bedst mulige tilgang til IoT – så skal du være medlem af en af vores IoT-brugergrupper.
Kort fortalt sü giver et medlemskab følgende fordele:
 • Et fagligt netvĂŚrk af professionelle der anvender IoT
 • 4-6 professionelt faciliterede online og fysiske møder
 • Digital platform med vidensbibliotek om IoT
 • Erfaringsudveksling om IoT anvendelse i forhold til
 • – Strategi
  – Business cases
  – Tekniske cases
  – Organisatorisk implementering

 • Struktureret overblik over det største netvĂŚrk af IoT leverandører i Norden
Som medlem af en IoT-brugergruppe er du naturligvis selv med til at bestemme de konkrete emner og temaer, som din brugergruppe arbejder med i relation til IoT. Udfyld vores kontakt formular for at blive medlem her
 

Der har vÌret gennemført en lang rÌkke nationale og internationale undersøgelser vedr. udbredelsen og anvendelsen af IoT. Disse peger samstemmende pü, at alle organisationer deler de samme udfordinger, nür det handler om at anvende IoT.

Det er udfordringer som: mangel pü business cases, mangel pü tekniske cases, manglende ledelsesopbakning, organisatorisk hündtering af udvikling og drift, hündtering af data, mv. Men undersøgelserne viser ogsü, at udfordringerne ikke kan løses generisk, men skal løses i kontekst af anvendelsesdomÌnet.

F.eks. kan en business case indenfor transport ikke uden videre overføres til bygningsdrift. Derfor er formület med brugergrupperne er at skabe et videns- og erfaringsforum der kan hjÌlpe organisationer indenfor det pügÌldende anvendelsesdomÌne med at rydde fÌlles barrierer for IoT-anvendelsen af vejen, øge udbyttet og den samlede anvendelse af IoT i ens organisation, og gøre ens organisatoriske tilgang til IoT sü effektiv som muligt.

For at opnü dette, er det nødvendigt at skabe et trygt og fortroligt rum, hvor man kan lÌre af hinandens og andre relevante organisationers erfaringer.

Det er gruppens medlemmer, der selv vÌlger hvilke temaer og emner, som gruppen ønsker at arbejde med. NIoTC har udarbejdet et første bud pü emner, som en brugergruppe kan tage udgangspunkt i, men det er suverÌnt medlemmerne, der vÌlger, hvilke emner der er relevante for dem.

IoT som en del af forretningsstrategien

IoT og forretningsmodeller

Business cases

Tekniske cases

Udvikling af IoT-løsninger

Drift af IoT-løsninger

Datagrundlaget

Dataanvendelse

Økosystem og løsninger fra markedet

Dertil kommer sĂŚrlige temaer som er relevante for de enkelte anvendelsesdomĂŚner.
Brugergrupperne er opdelt i anvendelsesomrüder for at gøre drøftelserne mest muligt relevante. En brugergruppe bestür af medlemmer fra organisationer, der indenfor et givet anvendelsesdomÌne bruger IoT til at levere deres kerneydelser. Der er udpeget 13 anvendelsesdomÌner for IoT, der hver für deres egen brugergruppe:

Kommende grupper

 • IoT i livsstilsprodukter
 • IoT i sundhedsudstyr og hjĂŚlpemidler
 • IoT i emballage
 • IoT til produktionsoptimering
 • IoT til optimering af logistik og transport
 • IoT til natur-, miljø- og klimastyring
 • IoT til forsøgs-, laboratorie- og forskningsstyring
 • IoT til arrangements- og deltagerstyring
 • IoT til forsyningsdistributionDu tilmelder en etableret brugergruppe pĂĽ deres respektive sider. Hvis du gerne vil vĂŚre med i etableringen af ĂŠn eller flere af de andre brugergrupper, sĂĽ tilmelder du dig her.

Som medlem i NIoTC får man som udgangspunkt invitation til 6 møder – tilrettelagt i et forløb der veksler mellem fysiske møder og online-møder, alt efter hvad der er optimalt i forhold til formål og tema. Generelt indeholder de fysiske møder et stærkt element af inspiration, udvikling, fælles drøtelser af udfordringer og netværk, mens online-møder har et stærkere fokus på videnformidling, kvalifikation og status ift. arbejdet med udvalte temaer.

Brugergrupperne mødes 4-6 gange ürligt, typisk fordelt som følger:

 • 2-3 halvdagsmøder, der afholdes fysisk hos et af medlemmerne eller hos NIoTC
 • 2-3 online-møder
 • 1 fysisk fĂŚllesmøde med de andre brugergrupper (½-1 dag)
Det er erfaringen fra utallige netvÌrksgrupper, at udbyttet for den enkelte i høj grad er afhÌngigt af en god facilitering af gruppen. Derfor er det hensigten, at alle brugergrupper für deres egen facilitator (men Ên facilitator kan gode have flere brugergrupper). Det bliver en facilitator, der büde er faglig stÌrk indenfor IoT-omrüdet, sü vedkommende kan forstü og overskue alle aspekterne af IoT-anvendelse. Der-nÌst skal facilitatoren vÌre erfaren indenfor facilitering af grupper. NIoTC ser valget af facilitatorer som helt afgørende for at fü succes med brugergrupperne
NIoTC har allerede opbygget en rĂŚkke af de ovenstĂĽende elementer i forbindelse med etableringen af NIoTC. Fremover bliver disse eksklusivt gjort tilgĂŚngeligt for medlemmerne:

 • IoT-cases – med mere end 50 allerede gennemførte IoT-cases der kan give nyttig lĂŚring og inspiration
 • Vidensbanken – hvor der findes artikler og rapporter om IoT-forretningsdesign og anvendelsen af IoT.
 • Udviklingsøkosystemet – som giver dig overblik over alle leverandører tilknyttet NIoTC gennem brug af NIoTC’s egen økosystemmodel med de roller, som de enkelte leverandører kan pĂĽtage sig i et IoT-projekt
 • Adgang til IoT-forskningsmiljøerne i Danmark. FORCE Technology, Alexandra Instituttet samt de førende IoT-miljøer pĂĽ de danske universiteter er allerede en del af NIoTC. Dvs. man fĂĽr som virksomhed adgang til de skarpeste IoT-eksperter, som Danmark kan byde pĂĽ.