USER GROUPS

Brugergrupper i Nordic IoT Centre

Der er mere end 10 milliarder IoT-enheder på verdensplan. Teknologien er moden og klar til brug, men disse enheder skal skabe værdi i virksomhederne og samfundet for at have en eksistensberettigelse.

Denne udfordring deler rigtig mange virksomheder og offentlige institutioner. De ønsker at kunne anvende IoT, så det giver den ønskede værdi – og de ønsker at ibrugtage teknologien på en sikker og hensigtsmæssig måde. Et helt centralt element i at modne anvendelse af IoT er kollektiv erfaringsopbygning. Derfor skaber Nordic IoT Centre nu ”IoT-brugergrupperne” som grundlag for den kollektive erfaringsopbygning omkring IoT i Danmark. Så hvis du vil sikre din organisation det fulde udbytte af IoT – baseret på den bedst mulige tilgang til IoT – så skal du være medlem af en af vores IoT-brugergrupper.
Kort fortalt så giver et medlemskab følgende fordele:
 • Et fagligt netværk af professionelle der anvender IoT
 • 4-6 professionelt faciliterede online og fysiske møder
 • Digital platform med vidensbibliotek om IoT
 • Digital platform med vidensbibliotek om IoT
 • Erfaringsudveksling om IoT anvendelse i forhold til
 • – Strategi
  – Business cases
  – Tekniske cases
  – Organisatorisk implementering

 • Struktureret overblik over det største netværk af IoT leverandører i Norden
Som medlem af en IoT-brugergruppe er du naturligvis selv med til at bestemme de konkrete emner og temaer, som din brugergruppe arbejder med i relation til IoT. Udfyld vores kontakt formular for at blive medlem her
 

Der har været gennemført en lang række nationale og internationale undersøgelser vedr. udbredelsen og anvendelsen af IoT. Disse peger samstemmende på, at alle organisationer deler de samme udfordinger, når det handler om at anvende IoT.

Det er udfordringer som: mangel på business cases, mangel på tekniske cases, manglende ledelsesopbakning, organisatorisk håndtering af udvikling og drift, håndtering af data, mv. Men undersøgelserne viser også, at udfordringerne ikke kan løses generisk, men skal løses i kontekst af anvendelsesdomænet.

F.eks. kan en business case indenfor transport ikke uden videre overføres til bygningsdrift. Derfor er formålet med brugergrupperne er at skabe et videns- og erfaringsforum der kan hjælpe organisationer indenfor det pågældende anvendelsesdomæne med at rydde fælles barrierer for IoT-anvendelsen af vejen, øge udbyttet og den samlede anvendelse af IoT i ens organisation, og gøre ens organisatoriske tilgang til IoT så effektiv som muligt.

For at opnå dette, er det nødvendigt at skabe et trygt og fortroligt rum, hvor man kan lære af hinandens og andre relevante organisationers erfaringer.

Det er gruppens medlemmer, der selv vælger hvilke temaer og emner, som gruppen ønsker at arbejde med. NIoTC har udarbejdet et første bud på emner, som en brugergruppe kan tage udgangspunkt i, men det er suverænt medlemmerne, der vælger, hvilke emner der er relevante for dem.

IoT som en del af forretningsstrategien

IoT og forretningsmodeller

Business cases

Tekniske cases

Udvikling af IoT-løsninger

Drift af IoT-løsninger

Datagrundlaget

Dataanvendelse

Økosystem og løsninger fra markedet

Dertil kommer særlige temaer som er relevante for de enkelte anvendelsesdomæner.
Brugergrupperne er opdelt i anvendelsesområder for at gøre drøftelserne mest muligt relevante. En brugergruppe består af medlemmer fra organisationer, der indenfor et givet anvendelsesdomæne bruger IoT til at levere deres kerneydelser. Der er udpeget 13 anvendelsesdomæner for IoT, der hver får deres egen brugergruppe:

Etablerede grupper

IoT til by- og infrastrukturudvikling

IoT til bygningsstyring og ejendomsdrift

IoT til forsikrings- og finansydelser

Kommende grupper

 • IoT i livsstilsprodukter
 • IoT i maskiner og udstyr
 • IoT i sundhedsudstyr og hjælpemidler
 • IoT i emballage
 • IoT til produktionsoptimering
 • IoT til optimering af logistik og transport
 • IoT til natur-, miljø- og klimastyring
 • IoT til forsøgs-, laboratorie- og forskningsstyring
 • IoT til arrangements- og deltagerstyring
 • IoT til forsyningsdistribution


Du tilmelder en etableret brugergruppe på deres respektive sider. Hvis du gerne vil være med i etableringen af én eller flere af de andre brugergrupper, så tilmelder du dig her.
Som medlem i NIoTC får man som udgangspunkt invitation til 6 møder – tilrettelagt i et forløb der veksler mellem fysiske møder og online-møder, alt efter hvad der er optimalt i forhold til formål og tema. Generelt indeholder de fysiske møder et stærkt element af inspiration, udvikling, fælles drøtelser af udfordringer og netværk, mens online-møder har et stærkere fokus på videnformidling, kvalifikation og status ift. arbejdet med udvalte temaer.

Brugergrupperne mødes 4-6 gange årligt, typisk fordelt som følger:

 • 2-3 halvdagsmøder, der afholdes fysisk hos et af medlemmerne eller hos NIoTC
 • 2-3 online-møder
 • 1 fysisk fællesmøde med de andre brugergrupper (½-1 dag)
Det er erfaringen fra utallige netværksgrupper, at udbyttet for den enkelte i høj grad er afhængigt af en god facilitering af gruppen. Derfor er det hensigten, at alle brugergrupper får deres egen facilitator (men én facilitator kan gode have flere brugergrupper). Det bliver en facilitator, der både er faglig stærk indenfor IoT-området, så vedkommende kan forstå og overskue alle aspekterne af IoT-anvendelse. Der-næst skal facilitatoren være erfaren indenfor facilitering af grupper. NIoTC ser valget af facilitatorer som helt afgørende for at få succes med brugergrupperne
Nordic IoT Centre har lavet en prissætning for deltagelse, som alle kan være med på.

Pris for deltagelse i en NIoTC brugergruppe pr. år.

0-100 ansatte (lille virksomhed)
DKK 5.000 pr. deltager pr. brugergruppe
DKK 12.500 for deltagelse i 3-5 brugergrupper med en deltager i hver gruppe

+100 ansatte (større virksomhed)
DKK 12.000 pr. deltager pr. brugergruppe
DKK 30.000 for deltagelse i 3-5 brugergrupper med en deltager i hver gruppe

Dvs. en virksomhed med f.eks. 260 medarbejdere kan for DKK 30.000 deltage i 5 brugergrupper, mens en virksomhed for DKK 12.500 kan det samme.
NIoTC samarbejder med flere af de nationale klynger gennem FORCE Technology og Alexandra instituttet. Særligt er der samarbejde omkring brugergrupper med følgende klynger:

We build denmark
Finans og Fintech klyngen
Copenhagen Fintech

Hvis din organisation, allerede er medlem af en af disse klynger, deltager du gratis i de grupper som klyngen sponsorerer. Hvis du ønsker at deltage i flere brugergrupper, så bliver prisen for det første medlemskab givet i rabat i forhold til beløbene hvis man ikke er medlem af en af disse klynger.

Med et betalt medlemskab får man følgende:

 • Gratis deltagelse i alle de planlagte brugergruppemøder.
 • Professionel facilitator, der sikrer en høj kvalitet i alle møderne
 • Faciliteter, materialer og forplejning ved alle fysiske møder
 • Adgang til NIoTC´s digitale platform med mulighed for at afholde brugergruppemøder, leverandørmøder, bilaterale møder, mv. Og adgang til gruppens materialer på den digitale platform
 • Adgang til vidensbanken på den digitale platform – både lokalt i brugergruppen og samlet på tværs af brugergrupperne
 • Adgang til økosystemet og alle leverandørerne faciliteret af NIoTC
 • Adgang til økosystemet og alle leverandørerne faciliteret af NIoTC

NIoTC har allerede opbygget en række af de ovenstående elementer i forbindelse med etableringen af NIoTC. Fremover bliver disse eksklusivt gjort tilgængeligt for medlemmerne:

 • IoT-cases – med mere end 50 allerede gennemførte IoT-cases der kan give nyttig læring og inspiration
 • Vidensbanken – hvor der findes artikler og rapporter om IoT-forretningsdesign og anvendelsen af IoT.
 • Udviklingsøkosystemet – som giver dig overblik over alle leverandører tilknyttet NIoTC gennem brug af NIoTC’s egen økosystemmodel med de roller, som de enkelte leverandører kan påtage sig i et IoT-projekt
 • Adgang til IoT-forskningsmiljøerne i Danmark. FORCE Technology, Alexandra Instituttet samt de førende IoT-miljøer på de danske universiteter er allerede en del af NIoTC. Dvs. man får som virksomhed adgang til de skarpeste IoT-eksperter, som Danmark kan byde på.