Anvender du IoT til bygningsstyring eller ejendomsdrift? Så er dette brugergruppen for dig

Klyngen We Build Denmark er samarbejdspartner for denne brugergruppe og medlemmer af denne klynge deltager derfor gratis.

Dette brugsdomæne har fokus på at anvende IoT til bygningsstyring og ejendomsdrift – også kaldet proptech (property Technology). Dette indbefatter IoT systemer til at overvåge og styre ejendomme. Herunder særligt for at kunne optimere på driften og lette administrationen. Her vil der særligt også fokuseres på hvordan der bygges bro mellem CTS-anlæg og traditionel bygningsstyring og IoT teknologierne.

Dette kunne særligt være i forhold til energi og ressourceforbrug, som el, vand, varme og gas. Måling og dokumentation af indeklima (luft, lyd og lysforhold). Reduktion af skader og skadesomkostninger som skimmelsvamp, rørlækager, grundvandsopstigninger. Mv. Særligt også administration som f.eks. lokalebookninger, anvendelsesprocenter, brugeradfærd, rengøringsrutiner og generel kobling til facility management.

Udover emnerne der drøftes i brugergrupperne generelt, vil der i denne brugergruppe fokuseres på følgende temaer
 • Beboer-/brugerinddragelse
 • Energimål og EnPi (Energy performance Indicators) for bygninger
 • SRI (Smart Readiness Indicators)
 • Deling af data fra bygningen til og fra byen

Potentielle medlemmer
 • Bygherrer
 • Rådgivere
 • Teknik entrprenører
 • Driftsansvalige i private og offentlige bygninger
 • Boligadministratorer
 • Bygnings automation
 • Facility management virksomheder
 • Service virksomheder

IoT som en del af forretningsstrategien

IoT og forretningsmodeller

Business cases og tekniske cases

Udvikling og drift af IoT-løsninger

Datagrundlag og -anvendelse

Økosystem og løsninger fra markedet

Nordic IoT Centre har lavet en prissætning for deltagelse, som alle kan være med på.

Pris for deltagelse i en NIoTC brugergruppe pr. år.

0-100 ansatte (lille virksomhed)
DKK 5.000 pr. deltager pr. brugergruppe
DKK 12.500 for deltagelse i 3-5 brugergrupper med en deltager i hver gruppe

+100 ansatte (større virksomhed)
DKK 12.000 pr. deltager pr. brugergruppe
DKK 30.000 for deltagelse i 3-5 brugergrupper med en deltager i hver gruppe

Dvs. en virksomhed med f.eks. 260 medarbejdere kan for DKK 30.000 deltage i 5 brugergrupper, mens en virksomhed for DKK 12.500 kan det samme.
Hvis din organisation, allerede er medlem af We build Denmark, deltager du gratis i de grupper som klyngen sponsorerer. Hvis du ønsker at deltage i flere brugergrupper, så bliver prisen for det første medlemskab givet i rabat i forhold til beløbene hvis man ikke er medlem af en af disse klynger.

Med et betalt medlemskab får man følgende:

 • Gratis deltagelse i alle de planlagte brugergruppemøder.
 • Professionel facilitator, der sikrer en høj kvalitet i alle møderne
 • Faciliteter, materialer og forplejning ved alle fysiske møder
 • Adgang til NIoTC´s digitale platform med mulighed for at afholde brugergruppemøder, leverandørmøder, bilaterale møder, mv. Og adgang til gruppens materialer på den digitale platform
 • Adgang til vidensbanken på den digitale platform – både lokalt i brugergruppen og samlet på tværs af brugergrupperne
 • Adgang til økosystemet og alle leverandørerne faciliteret af NIoTC