Anvender du IoT til forsikrings- og finansydelser? SĂĄ er dette brugergruppen for dig

Denne brugergruppe har fokus på anvendelsen af IoT indenfor forsikring og finans. Her kan brugen af IoT antage mange former. På forsikringsområdet kan IoT anvendes til monitorering og fejlmelding på udstyr og bygninger, hvorved en skades omfang, omkostninger og besvær kan reduceres, skabe bedre relationer og samarbejde mellem forsikringsselskaber og forsikringstagere, til at give bedre forsikringer, mv. På finansområdet kan IoT anvendes til smarte betalingsløsninger, at modstå og afdække svindel, fremme kundeforståelsen, mv.

Brugergruppen drives i samarbejde med den nationale klynge for Finans og Fintech – Copenhagen Fintech - der er nedsat og støttet af Forsknings- og uddannelsesministeriet.

I brugergruppens arbejde tages der højde for den konkurrencemæssige situation, der er mellem sektorens selskaber, i form af række veldefinerede retningslinjer for gruppens arbejde. Derfor arbejde der også med en tilpasset liste af temaer og emner:
I denne brugergruppe fokuseres på følgende emner:

 • Udvikling af IoT-løsninger
 • Brug af økosystemet og leverandørerne
 • Drift af IoT-løsninger
 • Skadesforebyggelse og adfærdsmotivering med IoT
 • Anvendelse af IoT i landbruget
 • Anvendelse af IoT i transport og logistik
 • Anvendelse af IoT inden for energidistribution
 • IoT anvendt inden for sundhed og velfærd
 • IoT og sikkerhed og tryghed i hjemmet
 • Lovgivning og etik for IoT-anvendelse
 • GDPR og IoT
 • AI og Machine Learning til IoT
 • Værdiansættelse af data
 • Forsikring af IoT-baserede aktiver
 • Forsikringsjura og IoT
 • Forsikringsselskaber
 • Pengeinstitutter og andre finansvirksomheder
 • Store forsikringstagere – boligadministratorer, store organisationer med mange fysiske aktiver
 • Interesseorganisationer som Forsikring og Pension, Finans Danmark, Finansforbundet, mv.
 • Offentlige myndigheder sĂĄsom Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, mv.
 • Relevante Fintech-virksomheder
Det er aftalt mellem Copenhagen Fintech og Nordic IoT Centre, at de første 3 brugergruppemøder bliver en pilotfase, hvor medlemmernes deltagelse er finansieret af Copenhagen Fintech. Det første brugergruppemøde er 7. december (se herunder) – og de efterfølgende 2 møder bliver i 1. kvartal af 2022. Hensigten er naturligvis at fortsætte brugergruppen udover pilotfasen. Derfor vil Copenhagen Fintech og Nordic IoT Centre snarest aftale den fortsatte finansiering af brugergruppen.